„Kompetencje dla sektorów. Zadanie COVID-19”

Wydłużono terminy przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i doradztwo - przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem w prowadzeniu firmy w czasie pandemii mogą zgłaszać się do 12 marca 2021 r.

książka, okulary, długopis fot.pixabay

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych, które pomagają w prowadzeniu firmy w czasie pandemii.
Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, a budżet projektu finansowanego z UE to ok. 60 mln zł.

Wsparcie obejmuje przedsiębiorców z sektorów:

 1. finansowego,
 2. IT,
 3. opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 4. odzysku materiałowego surowców,
 5. gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, 
 6. kompetencji w handlu,
 7. żywności wysokiej jakości,
 8. komunikacji marketingowej,
 9. telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
 10. przemysłu lotniczo-kosmicznego,
 11. chemicznego,
 12. motoryzacyjnego,
 13. usług rozwojowych.
Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy na stronie PARP.

„Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców” to działanie finansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii, która pogorszyła sytuację wielu firm. Dofinansowanie w projekcie obejmuje usługi rozwojowe wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Więcej informacji dot. Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców

Źródło: PARP