Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Zadania, zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez:

- organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów, innych imprez o tematyce gospodarczej;

- promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego.

Priorytetowo będą traktowane oferty dotyczące zagadnień z zakresu kreowania polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej, jako stymulatora rozwoju gospodarczego.

Termin składania ofert upływa z dniem 13 marca br.

Szczegółowe wytyczne dotyczące konkursu można znaleźć na stronach BIP Samorządu Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do składania ofert.