MEDICA 2023 targi medyczne w Düsseldorf

Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór firm na targi MEDICA 2023 w Düsseldorf

Medica to największe targi medyczne na świecie – w halach wystawienniczych gromadzi  się kilka tysięcy wystawców z ponad 50 krajów. Co roku wybitne osobistości z dziedziny biznesu, badań i polityki uświetniają to wydarzenie swoją obecnością, wraz z dziesiątkami tysięcy krajowych i międzynarodowych ekspertów oraz decydentów z branży.

Targi MEDICA skierowane się  do producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, szeroko pojętej służby zdrowia, przedstawicieli instytucji badawczych i edukacyjnych. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z szerokim spektrum działania jednostek opieki ambulatoryjnej i szpitalnej: od techniki laboratoryjnej i diagnostycznej, produktów do fizykoterapii i materiałów pomocniczych, sprzętu elektromedycznego, technicznego oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek służby zdrowia, aż po wykończenie i wyposażenie pomieszczeń oraz zarządzanie obiektami medycznymi.
Targi MEDICA to światowe forum medycyny z międzynarodowymi targami i kongresami. Ponad 5000 wystawców krajowych i międzynarodowych zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia, produkty i systemy do opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w MEDICA Messe Düsseldorf. Wystawa koncentruje się na technologii elektromedycznej, medycznej i laboratoryjnej, diagnostyce, fizjoterapii, technologii ortopedycznej, towarach konsumpcyjnych, technologii informacyjno-komunikacyjnej, meblach medycznych i wyposażeniu pomieszczeń specjalnych dla klinik i praktyk medycznych.
https://www.medica-tradefair.com/

Termin targów
13.11.2023 - 16.11.2023

Miejsce Targów:
Düsseldorf, Niemcy

Województwo śląskie organizuje wyjazd na targi  dla przedsiębiorców w formie wystawcy na stoisku regionalnym.
Zapraszamy do udziału firmy z województwa śląskiego!!!
Jesteśmy na Facebook oraz LinkedIn

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.