Miasta przyszłości w województwie śląskim

Województwo śląskie ze wskaźnikiem urbanizacji wynoszącym 77 % zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Nie dziwi więc, że to właśnie w naszym regionie powstają miasta przyszłości.

Miasto przyszłości jest zaprojektowane i zbudowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniem dla dziedzictwa kulturowego.  Jego budowa oraz funkcjonowanie ograniczają w jak największym stopniu negatywny wpływ na środowisko. Jest nowoczesnym oraz ekologicznym i przyjaznym miejscem do życia. Takie miejsce wyróżniają również niskie koszty utrzymania obiektów przestrzeni miejskiej.

W północnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii położone jest Miasteczko Siewierz Jeziorna, które doskonale wpisuje się w wizję miasta zrównoważonego. Głównym wyzwaniem jego twórców jest zapewnienie jak najwyższej samowystarczalności energetycznej przy jak najmniejszej emisji CO2. W grę wchodzą technologie OZE, jak i budowa społeczności energetycznej zaangażowanej w lokalne przedsięwzięcia. Twórcy Miasteczka podkreślają też znaczenie właściwie zaprojektowanej przestrzeni miejskiej oraz dostępności usług, co zachęca do rezygnacji z samochodu i sprzyja aktywności fizycznej. Wszystkie te czynniki wpływają na wysoką jakość życia w tym miejscu.

Na południu regionu, w Bielsku-Białej, na zlecenie miejscowego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłoszony został konkurs na budowę zrównoważonego osiedla wielorodzinnego. Inwestorem jest Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Osiedle ma być proekologiczne oraz korzystać ma z niskoemisyjnych rozwiązań. Bardzo ważne są również rozwiązania prospołeczne oraz poszanowanie otoczenia m.in. zachowanie istniejącego drzewostanu.

Warty podkreślenia jest fakt, iż inwestycje takie jak te przedstawione wyżej mają pozytywny wpływ na jakość naszego życia i naszą przyszłość.

 

Na podstawie:

https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,tego-w-polsce-jeszcze-nie-bylo-w-slaskiem-powstaje-dzielnica-niezalezna-energetycznie,wia5-4-8860.html

https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,bielsko-biala-na-sarnim-stoku-powstanie-pierwsze-w-miescie-zrownowazone-osiedle,wia5-2-8835.html

https://murapol.pl/guides/obszary-zrownowazone-wizja-miast-przyszlosci