Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna READY FOR CHANGE?

2023-10-26 (Czwartek)

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. w Katowicach, zaprasza przedsiębiorców oraz inne zainteresowane strony do udziału w 9. edycji MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ READY FOR CHANGE?.
plakat informacyjny, żółte litery na fioletowym tle

Spotkania B2B odbędą się w ramach 13. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, w dniach 26 i 27 października 2023 r. i będą miały formę hybrydową. W trakcie Kongresu, uczestnicy będą mogli spotykać się stacjonarnie jak i online.

Zapraszamy przedsiębiorców do rejestracji na stronie:

https://katowice-b2b-2023.b2match.io/

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu MŚP będą najważniejsze zmiany i wyzwania współczesnego świata oraz ich konsekwencje, które dotykają przedsiębiorców działających w Europie, tj.: cudzoziemcy na rynku pracy; AI w procesie rekrutacji; starzejąca się gospodarka; wielka wojna chipowa; nowy zwrot w rywalizacji supermocarstw; zarządzanie firmą w niestabilnym otoczeniu gospodarczym nowe modele edukacji na świecie; kluczowe zmiany prawne w 2024 roku; kryptowaluty – moda czy przyszłość pieniądza?; szanse i wyzwania perspektywy finansowej UE 2021-2027; bezpieczne inwestowanie w czasach zmian; inteligentny transport i logistyka; bezpieczeństwo umów międzynarodowych.

Giełda kierowana jest do firm działających w różnych sektorach gospodarki, a UCZESTNICTWO JEST NIEODPŁATNE.

IM WCZEŚNIEJ ZAŁOŻĄ PAŃSTWO PROFIL SWOJEJ FIRMY, TYM DŁUŻEJ BĘDZIE ON PROMOWANY!

Strona spotkań B2B dostępna jest w wersji angielskiej i polskiej.

 

Rejestracja i umawianie spotkań otwarte będą do dnia 25 października 2023 r.

 

Miejsce:  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, Katowice. 

 

Program Europejskiego Kongresu MŚP już wkrótce na: https://ekmsp.eu/

 

Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na giełdę, terminarzem spotkań w trakcie trwania giełdy oraz z uzyskaniem dodatkowych informacji biznesowych po zakończeniu giełdy.

Pytania w sprawie wydarzeń prosimy kierować do Zespołu Enterprise Europe Network w Katowicach: enterprise@oddzial.fgsa.pl


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!