Misja gospodarcza do Chorwacji (online)

Termin: 15-18.02.2021

Udział uczestników w Misji Online do Chorwacji w dniach 15-18 lutego 2021 r. organizowanej w ramach projektu pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, numer umowy: UDARPSL.03.05.01-24-04GB/19-00.

Misja gospodarcza do Chorwacji, przeprowadzona w dniach 15-18.02.2021 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie, została zorganizowana za pośrednictwem Internetu. Wydarzeniem rozpoczynającym misję było Webinarium z udziałem przedsiębiorców i  ekspertów związanych z rynkiem chorwackim, w którym uczestniczyli: p. Jacek Miketa – Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego, p. Jerzy Drożdż – Ambasador Tytularny, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Krajowa Izba Gospodarcza p. Natalia Zielińska – Prezes Euro Grand Konzalting d o.o., Członek Zarządu Stowarzyszenia Głos Przedsiębiorców oraz przedstawiciele firm biorących udział w misji.

W dniach 15-18.02.2021 r. odbyło się również 16 spotkań B2B pomiędzy przedsiębiorcami z  Polski i Chorwacji, przeprowadzonych za pośrednictwem platformy GOTOMEETING.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego, Departamentu Gospodarki i Współpracy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz przedsiębiorcy z  następujących firm: Armex Automatyka Sp. z o.o., BOSMAL Sp.z o.o., Smart Secure Networks Sp. z o.o., Tomkov Sp. z o.o.

Więcej o misji gospodarczej do Chorwacji