Misja gospodarcza do Izraela

Termin: 18-20 lutego 2020 r.

Udział uczestników delegacji w Zagranicznej Misji Gospodarczej MUNI WORLD 2020 w Tel Awiwie, Izrael, w dniach 18-20 lutego 2020 r. organizowanej w ramach projektu  pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja Gospodarcza, numer wniosku WND-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-003.

Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Partnera Projektu – Funduszu Górnośląskiego SA oraz przedstawiciele MŚP z województwa śląskiego.  Przedsiębiorcy uczestniczący w Zagranicznej Misji Gospodarczej zostali wybrani w wyniku naboru do udziału w przedmiotowym wydarzeniu – firmy: Digital Core Design Sp. z o.o. Sp. k. oraz KSK Developments Sp. z o.o.

Wydarzenie MUNI WORLD 2020 zostało zorganizowane w Centrum Konferencyjnym Tel Awiwu (Tel Aviv Convention Center, Rokach Blvd 101, Tel Aviv-Yafo, Izrael). MUNI WORLD jest corocznym wydarzeniem skupiającym się na zagadnieniach Smart City. W ramach MUNI WORLD 2020 spotkali się przedstawiciele władz miejskich, przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w innowacyjny i inteligentny rozwój miast, wymieniając się doświadczeniami oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie Smart City. 3-dniowy program wydarzenia obejmował następujące zagadnienia: miejskie technologie innowacyjne, problemy środowiskowe miast, planowanie przestrzenne, inteligentny transport, elektromobilność, rozwiązania ICT, inteligentne systemy monitorowania i zarządzania.

W ramach Misji Gospodarczej zostały także zorganizowane spotkania w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Tel Awiwie.

Więcej o misji gospodarczej do Izraela