Ogłaszamy nabór na Expo Dubaj 2020

Województwo Śląskie wraz z Funduszem Górnośląskim ogłasza nabór przedsiębiorstw z województwa śląskiego do udziału w Tygodniu Regionalnym Województwa Śląskiego podczas EXPO 2020.
grafika ZAPROSZENIE

Termin udziału przedsiębiorstw w Tygodniu Regionalnym: 28 stycznia – 1 lutego 2022r.

Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku w Pawilonie Polskim zaprezentowany zostanie potencjał gospodarczy i kulturowy naszego regionu. W ramach tego wydarzenia 30 stycznia 2022 r. zorganizowana zostanie konferencja gospodarcza z udziałem przedsiębiorstw, której głównym celem będzie prezentacja potencjału uczestników oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Co w ramach Tygodnia Regionalnego?

Województwo Śląskie zapewnia kompleksową organizację wyjazdu –  zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania, usługi tłumaczeniowej oraz wstępu na EXPO2020 i możliwości uczestnictwa w spotkaniach o charakterze B2B.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z operatorem wydarzenia. O dalszych szczegółach programu poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Nabór przedsiębiorstw prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej. W wyniku naboru zostaną wyłonione 4 przedsiębiorstwa (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 30 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Szczegółowych informacji o udziale targach udziela:

Bogusława Kruczek-Gębczyńska, tel+48 32 774 06 11; boguslawa.kruczek-gebczynska@slaskie.pl

Tydzień Regionalnych na EXPO 2020 jest organizowany w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.

Załączniki
Regulamin naboru [PDF 355,3kB]
Formularz zgłoszeniowy [DOCX 265,9kB]
Oświadczenie de minimis [DOCX 80,9kB]
Wzór umowy [DOCX 104,3kB]