Nabór na targi Middle East Energy w Dubaju.

Województwo Śląskie organizuje stoisko na targach Middle East Energy, które odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2021 r., w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy i udziału w naborze.

grafika - nabór na targi
Targi Middle East Energy to jedno z najważniejszych miejsc spotkań globalnej społeczności związanej z energetyką. W tym roku odbędą się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w cieniu pandemii koronawirusa COVID-19. Udział w targach jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z całego świata oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku.
Tematyka targów to m.in.:
 • Odnawialne źródła energii
 • Inteligentne rozwiązania
 • Dystrybucja i transmisja
 • Moc krytyczna i zapasowa
 • Zarządzanie i konsumpcja energią
Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług.  

Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko (48 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 6 firm - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego. Dofinansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa.

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 10 marca 2021 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale targach udzielają:

Mariusz Świąder, tel. 32 77 40 623, 501 406 956, mariusz.swiader@slaskie.pl

Marcin Pogodziński, tel. 32 77 40 605, mpogodzinski@slaskie.pl,

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy firmy z województwa śląskiego do udziału w projekcie.  

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
grafika - nabór na targi Zdjęcie

Załączniki
Regulamin naboru przedsiębiorstw na targi [PDF 355,3kB]
Informacja o targach Middle East Energy [PDF 1,2MB]
Formularz udziału w targach MEE 2021 (ZEA) [DOCX 257,8kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis [DOCX 80,9kB]
Wzór umowy MEE 2021 [PDF 349,2kB]