Przedłużamy nabór przedsiębiorstw do udziału w Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie

Województwo Śląskie organizuje wspólne stoisko dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego na Międzynarodowych Targach Maszynowych, które odbędą się w dniach 8-12 listopada 2021 r. w Brnie na terenie Republiki Czeskiej. Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do udziału w naborze.
Międzynarodowe Targi Maszynowe w Brnie mają na celu promocję przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego działających w sektorach, poczynając od przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego, aż po obróbkę tworzyw sztucznych oraz przyrządy pomiarowe stosowane w ochronie środowiska. Głównym tematem MSV 2021 będzie projekt Przemysł 4.0 i Fabryka Cyfrowa, czyli digitalizacja produkcji - jeden z głównych kierunków procesu innowacji. Tegoroczna edycja targów odbywać się będzie z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez SARS COV 2 / COVID-19. Udział w wydarzeniu jest okazją do nawiązania kontaktów handlowych z partnerami gospodarczymi z całego świata.

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko (80 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, dojazd oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 8 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Nabór przedsiębiorstw na targi prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 22 październik 2021 r. godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale w targach udzielają:
- Agnieszka Saternus, tel. 32 77 40 607, agnieszka.saternus@slaskie.pl
- Mariusz Świąder, tel. 32 77 40 623, mariusz.swiader@slaskie.pl

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.
Załączniki
Formularz udziału w targach [DOCX 258,2kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis [DOCX 82,5kB]
Zalącznik nr 3 do umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [PDF 397,3kB]
Zalącznik nr 4 do umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [PDF 270,4kB]
Regulamin naboru przedsiębiorstw na targi [PDF 355,3kB]
wzór umowy Brno 2021 [DOCX 101,9kB]