Nabór przedsiębiorstw na targi Medica w Dusseldorfie

Województwo Śląskie organizuje wspólne stoisko dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego na targach Medica, które odbędą się w dniach 15-18 listopada 2021 r. w Dusseldorfie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do udziału w naborze.
znak graficzny targów Medica
Targi Medica to jedne z najważniejszych imprez wystawienniczych związanych z branżą medyczną i med-tech. Tegoroczna edycja targów odbywać się będzie z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez SARS COV 2 / COVID-19. Udział w wydarzeniu jest okazją do nawiązania kontaktów handlowych z partnerami gospodarczymi z całego świata.

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko (50 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 6 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Nabór przedsiębiorstw na targi prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 17 września 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale w targach udzielają:
- Aleksander Kotulecki, tel. 32 77 40 623, aleksander.kotulecki@slaskie.pl
- Agnieszka Walczak, tel. 32 77 40 657, agnieszka.walczak@slaskie.pl

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.
Załączniki
Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego [PDF 355,3kB]
Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego [DOCX 267,4kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udziałem Przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego [DOCX 82,5kB]
wzór umowy [DOCX 111,1kB]
Załącznik nr 3 do Umowy - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 396,4kB]
Załącznik nr 4 do Umowy - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 271,0kB]