Nowa normalność

XIII edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

16-22 listopada 2020 r. 

plakat Swiatowego tygodnia przedsiebiorczości z logo tegorocznej edycji oraz hasłem tegorocznej edyscji pod nazwą nowa normalność. www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

W dniach 16-22 listopada 2020 r. odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To międzynarodowy projekt, którego celem jest wspieranie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i budowanie relacji między sektorem prywatnym, publicznym i pozarządowym tak, by podejmowały wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. W listopadzie w całej Polsce odbywa się cykl spotkań, warsztatów i dyskusji, których najważniejszym tematem jest szeroko ujmowana przedsiębiorczość.   

Wyjątkowość Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości opiera się na dobrowolnym zaangażowaniu różnych podmiotów. Włączyć się w projekt można bardzo łatwo:
 

  • Jako partner - rejestrując się na stronie https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/ i zgłaszając chęć organizacji wydarzenia, które będzie powiązane tematycznie z przedsiębiorczością. Każdego, kto chce włączyć się w projekt w ten sposób, wesprze regionalny koordynator - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.   
  • Jako uczestnik - wyszukując interesujące nas wydarzenia i rejestrując się na nie przez stronę internetową projektu. Większość wydarzeń jest bezpłatna i można się na nie zapisać bez względu na wiek.  
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 nie mógłby odbyć się pod hasłem innym niż nowa normalność. Ogólnie określony temat prowokuje do zadania wielu istotnych pytań: czym ma być nowa normalność i czy już w niej funkcjonujemy. Jak w nowej rzeczywistości wygląda organizacja? Czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się okolicznościami i jakie korekty należałoby w nich ewentualnie wprowadzić?   

Kryzys okazał się światowym sprawdzianem solidarności – nie tylko międzypokoleniowej, ale również w sferze zachowań konsumenckich. Wydaje się, że wszyscy bierzemy udział w wielkim eksperymencie. Po kilku miesiącach daleko idącej reorganizacji pracy chcemy zapytać, jak oceniacie życie zawodowe i funkcjonowanie biznesów w warunkach społecznego dystansowania. Chcemy zaprosić Was do dyskusji o tym, co zmieniło się od początku pandemii, a przede wszystkim – które zmiany zostaną z nami na dłużej.     

Koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie śląskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w wydarzeniu, szczególnie w roli Partnera, zapraszamy do kontaktu:
Marcin Pogodziński
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowe
j
marcin.pogodzinski@slaskie.pl
tel: 32 77 40 150

Załączniki
Plakat regionalny do pobrania [PDF 1,7MB]
Plakat regionalny do pobrania 2 [PDF 1,7MB]