Obowiązek analizy podłoża, czyli co inwestor wiedzieć powinien

Planowanie nowych inwestycji wiąże się ze sprawdzeniem nieruchomości pod względem opłacalności projektu. Od 2020 roku, w przypadku budowy każdego z obiektów – nawet domów jednorodzinnych - wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej.

zdjęcie lotnicze - tereny inwestycyjne, drogi FOT. UM WSL

Podstawowe badania geotechniczne gruntu prowadzone są w celu ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. To skuteczny sposób zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego, dzięki któremu wiadomo czy na danym gruncie  można lokalizować obiekty budowlane lub jakiego fundamentu najlepiej użyć. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) stanowi, że proces powinien zostać rozpoczęty od analizy historycznej terenu i określenia stopnia prawdopodobieństwa występowania zanieczyszczeń w gruncie. Jeśli takiego prawdopodobieństwa nie ma, to nie zachodzi konieczność wykonywania fizycznych badań środowiskowych w terenie.

Zaleca się, by ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi została zapoczątkowana od przeglądu dostępnej dokumentacji i sprawdzenia, czy dany teren widnieje w rejestrze historycznych zanieczyszczeń, który jest prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Sama analiza tych dokumentów pomoże w ocenie czy dany teren jest potencjalnie zagrożony.

 

Na podstawie:

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/badania-srodowiskowe-gruntu-zmniejszenie-ryzyko-inwestycyjne-Remea-10950.html

https://www.terenyinwestycyjne.info/wiadomosci/tereny-inwestycyjne/wymagania-prawne-nakladaja-na-inwestora-obowiazek-wykonania-analizy-ryzyka-wystapienia-zanieczyszczen-w-podlozu

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000463