Panel z udziałem regionów ERP podczas Europejskiego Forum Przyszłości

Podczas pierwszego dnia Europejskiego Forum Przyszłości odbył się panel pn. „ Europejski Region Przedsiębiorczości - rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości” m.in. z udziałem przedstawicieli 5 europejskich regionów, którym w marcu tego roku przyznano prestiżowy tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2021-2022.
 Zdjęcie Zdjęcie

Panel, moderowany przez redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego, Pana Grzegorza Gajdę, rozpoczął Marszałek Województwa, Pan Jakub Chełstowski. Na początku przemówienia po raz kolejny podziękował on Europejskiemu Komitetowi Regionów za przyznanie tej znamienitej nagrody i wymienił podjęte przez region działania ukierunkowane na wsparcie dla przedsiębiorców, również te realizowane w dobie pandemii covid-19. Kolejną mowę otwierającą panel wygłosił Przewodniczący Komisji ECON Europejskiego Komitetu Regionów, Pan Michael Murphy, który przedstawił wizję Komitetu w zakresie wspierania przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z procesem cyfryzacji oraz zrównoważonego rozwoju. W panelu w trybie zdalnym wzięli również udział przedstawiciele czterech następujących miast i regionów Unii Europejskiej: Pan Ossi Savolainen, Burmistrz Regionalny Regionu Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Pani Tanya Hristova, Burmistrz miasta Gabrovo (Bułgaria), Pani Lucie Durocher, Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Europejskich i Współpracy Śródziemnomorskiej Regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja) oraz Pan Alberto González Díaz, Dyrektor Generalny ds. Samozatrudnienia i Przedsiębiorczości Regionu Madrytu (Hiszpania). Reprezentanci Europejskich Regionów Przedsiębiorczości 2021-2022 kolejno przedstawiali reprezentowane przez nich miasta i regiony, opisując realizowane przez nie działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz omawiając rolę władz lokalnych w jej kształtowaniu i stymulowaniu. Kolejnymi uczestnikami panelu w trybie stacjonarnym byli Pan Marcin Wawrzyniak, radca prawny, adwokat, ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Organizacja Europejskiego Forum Przyszłości oraz konferencji z udziałem przedstawicieli Europejskich Regionów Przedsiębiorczości była wpisana w Strategię ERP województwa śląskiego na lata 2021-2022, na podstawie której województwu przyznano ten szczególny tytuł.   

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie