Podsumowanie I półrocza 2020 roku w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej –24 inwestycje za ponad 865 mln zł.

teren inwestycyjny, podstarefa Woźniki Źródło: KSSE, Podstrefa Woźniki

W ramach strefy zostanie zrealizowanych 24 nowych inwestycji za ponad 865 mln zł oraz zostanie utworzonych 560 nowych miejsc pracy. W stosunku do tego samego okresu 2019 roku, Strefa zanotowała wzrost o 4 projekty inwestycyjne.

Pierwsze półrocze 2020 należy zdecydowanie do polskich firm, które zrealizują aż 83,3 % wszystkich projektów pozyskanych przez #KSSE. Polscy inwestorzy zainwestują ponad 660 mln zł oraz utworzą ponad 350 nowych miejsc pracy. Największe jak dotąd inwestycje 2020 roku zrealizują takie polskie firmy jak: Eko-Okna S.A., Mokate czy ConvertPL. Kolejne pozycje zajmują firmy z kapitałem niemieckim (8,3%), chińskim (4,2%) i amerykańskim (4,2%).

Reprezentacja firm z sektora MŚP jest również zdecydowanie większa w I półroczu 2020 roku. Szacuje się, że  firmy z tego sektora zrealizują aż 75 % projektów inwestycyjnych w takich branżach jak m.in.: nowoczesne usługi dla biznesu, budowa i wyposażenie nowoczesnych parków maszynowych, rozbudowa i modernizacja istniejących zakładów czy budowa nowych, produkcja prefabrykowanych budynków mieszkalnych.

 

Źródło: https://www.facebook.com/KatowickaSSE/