Polskie Mosty Technologiczne - nabór wniosków aplikacyjnych

2022-04-06 (Środa)

6 kwietnia br. rozpoczął się nabór wniosków aplikacyjnych na rynek Stanów Zjednoczonych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców pragnących rozpocząć swoją działalność eksportową na rynku USA.

Zapraszamy do składania aplikacji w systemie SOE  https://soe.paih.gov.pl/
Termin upływa 16 maja 2022 r.

Zakwalifikowani przedsiębiorcy mogą liczyć na udział w warsztatach eksperckich i konsultacjach oraz na  pomoc w przygotowaniu strategii ekspansji. Na uczestników projektu czeka również wsparcie finansowe w wysokości 120 tyś pl  na usługi doradcze i działania promocyjne zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.https://soe.paih.gov.pl/

Załączniki
Polskie Mosty Technologiczne [PDF 227,1kB]