Porozumienie dot. utworzenia Polskiego Parku Przemysłowego w Egipcie

W dniach 6-9 czerwca br. miała miejsce wyjazdowa misja gospodarcza do Egiptu.
logo Polskiego Parku Przemysłowego Ain Sokhna, czerwone litery na białym tle

W wydarzeniu uczestniczyli wiceministrowie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE) oraz polscy przedsiębiorcy. Województwo Śląskie reprezentował Pan Witold Bańka – ambasador marki Śląskie. Przedsięwzięcie miało na celu promocję polskich firm oraz nawiązanie współpracy w sektorach wysokich technologii takich jak: CyberSec, FinTech, SmartCity oraz w branży lotniczej (drony) i transportowej. W ramach misji, odbyło się w Kairze wydarzenie pod nazwą „Egyptian - Polish High-Tech Business Forum”. Bardzo ważnym punktem misji było zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. (KSSE) a Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego (SCZone) na mocy którego powstanie zarządzany przez KSSE „Polski Park Przemysłowy w Ain Sokhna”.

Polski Park Przemysłowy początkowo będzie miał powierzchnię 1 km2. Nieruchomości wchodzące w skład parku będą przygotowane do inwestycji o charakterze produkcyjnym, usługowym i mieszkaniowym oraz będą udostępniane przez KSSE na zasadzie dzierżawy. Polscy inwestorzy otrzymają wsparcie KSSE w zakresie proceduralnym, jak i pod kątem realizacji inwestycji. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Polskiego Parku Przemysłowego przysługiwać będzie również pomoc publiczna. Będzie to pierwszy tego rodzaju obszar zarządzany przez polską strefę ekonomiczną poza granicami kraju i dzięki temu ma szansę stać się platformą biznesową pomiędzy krajami arabskimi a Unią Europejską. Polski Park Przemysłowy zlokalizowany będzie w porcie Ain Sokhna, należącym do Strefy Ekonomicznej Kanału Sueskiego. To ważny węzeł przemysłowy i logistyczny, łączący obiekty portowe, strefy przemysłowe oraz obszary mieszkalne i przyciągający zagraniczne inwestycje.

Egipt jest niezwykle interesującym oraz chłonnym rynkiem. Państwo to również posiada strategiczne położenie, ponieważ na jego terenie krzyżują się drogi łączące Europę, Bliski Wschód, Afrykę oraz zachodnią i wschodnią Azję. Dzięki posiadanym umowom o wolnym handlu jest bramą na rynki afrykańskie i arabskie. Na przestrzeni lat polskie firmy coraz aktywniej działają na terenie Egiptu, przede wszystkim w takich branżach jak: usługi turystyczne, pośrednictwo handlowe, budownictwo, informatyka, eksploracja i eksploatacja złóż surowców naturalnych (ropa naftowa, gaz ziemny), modernizacja i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Rok 2019 był rekordowy pod względem wartości wymiany handlowej z Egiptem, która wyniosła wówczas ponad 600 mln euro. Obecnie, po kryzysie związanym z pandemią COVID-19, prognozuje się powrót wzrostowego trendu. W 2020 roku wśród towarów eksportowanych do Egiptu, największym powodzeniem cieszyły się pojazdy drogowe, warzywa i owoce, maszyny elektryczne i aparaty, wyroby metalowe czy produkty papiernicze. Do przyszłościowych branż, stanowiących szansę eksportową, zaliczane są sektory: rolno-spożywczy, motoryzacyjny i kosmetyczny.

Na podstawie:

 

https://www.gov.pl/web/govtech/misja-Egipt

https://300gospodarka.pl/news/katowicka-strefa-ekonomiczna-chce-stworzyc-podobna-strefa-inwestycyjna-w-egipcie

https://www.ksse.com.pl/misja-gospodarcza-egipt

https://www.parp.gov.pl/publications/publication/egipt-przewodnik-rynkowy

https://www.gov.pl/web/egipt/ie

https://www.paih.gov.pl/20210607/udzial_paih_w_misji_biznesowej_do_egiptu

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konsultacje-polityczne-wiceministra-spraw-zagranicznych-pawla-jablonskiego-i-misja-gospodarcza-w-egipcie-oraz-zjednoczonych-emiratach-arabskich

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wiceminister-grzegorz-piechowiak-z-wizyta-gospodarcza-w-egipcie