Potencjał inwestycyjny subregionu południowego

Subregion południowy województwa śląskiego, ze względu na duże zróżnicowanie funkcjonujących w nim branż przemysłowych, należy do  czołówki najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych w kraju.
Krajobraz subregionu południowego Zdjęcie UM WSL

Głównymi profilami branżowymi gospodarki tego subregionu są: sektor motoryzacyjny, elektromaszynowy, lotniczy, budowlany oraz turystyczny. Dzięki dobrze rozwiniętej gospodarce oraz rozbudowanej ofercie turystyczno-rekreacyjnej, subregion odznacza się bardzo wysokim potencjałem inwestycyjnym. 

Obszar subregionu południowego obejmuje miasto na prawach powiatu (Bielsko-Biała) oraz trzy powiaty: powiat bielski skupiający 10 gmin, powiat cieszyński skupiający 12 gmin oraz powiat żywiecki skupiający 15 gmin. Centralnym ośrodkiem subregionu jest aglomeracja bielska, którą współtworzą Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice i którą zamieszkuje około 350 000 osób. Pozostałe ważne miasta subregionu to Cieszyn i Żywiec.

Subregion południowy otwiera województwo śląskie na współpracę transgraniczną z Czechami i Słowacją. Na jego terenie znajduje się tzw. trójstyk granic - miejsce, w którym zbiegają się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. Na obszarze subregionu krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, zarówno drogowe jak i kolejowe. Przez Bielsko-Białą przebiegają krajowe i międzynarodowe drogi prowadzące do przejść granicznych z Czechami w Cieszynie i Słowacją w Zwardoniu. Również Cieszyn jest ważnym węzłem komunikacyjnym na szlaku drogowym, prowadzącym ze Skandynawii i wybrzeża Morza Bałtyckiego do centralnej i południowej Europy.

Bielsko-Biała, będąc stolicą subregionu, spełnia funkcje administracyjne, edukacyjne, gospodarcze i kulturalne. W mieście mocno rozwinięte są takie branże jak branża motoryzacyjna, elektromaszynowa, logistyczna, czy sektor usług dla biznesu. Do największych firm zlokalizowanych w mieście zaliczamy: Fiat Auto Poland S.A., Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o., Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o., Nemak Poland Sp. z o.o., Eaton Automotive Systems Sp. z o.o., Bulten Polska S.A., Adler Polska Sp. z o. o., Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o., GE Power Controls Sp. z o.o., Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o., Avio Polska Sp. z o.o., Philips Lighting Sp. z o.o., Proseat Sp. z o.o.

W Bielsku-Białej dobrze rozwinięta jest również branża badawczo – rozwojowa, głównie dzięki działalności Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. Miasto od lat skutecznie przyciąga nowe inwestycje, również zagraniczne. Potwierdzeniem przyjaznego klimatu dla biznesu jest ostatnia duża inwestycja firmy Cavatina Holding polegająca na budowie biurowca klasy A oraz sali koncertowej – Cavatina Hall. W powiecie bielskim główną rolę odgrywają sektor przemysłowy (m.in. przemysł paliwowy, metalurgiczny, meblowy, górnictwo węgla kamiennego i spożywczy), turystyczny i rolniczy. Wysoki poziom rozwoju przemysłu w tym powiecie jest głównie wynikiem kontynuacji jego tradycji przemysłowych. Do największych inwestorów i pracodawców w  powiecie  bielskim należą m.in. LOTOS Terminale S.A., Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., PG “Silesia” Sp. z o.o., firma Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Paged  S.A.  (Fabryka Mebli Giętych), Zakład Płytek i  Wyrobów Sanitarnych Pilch, Wytwórnia Lodów Ice Mastry. W powiecie cieszyńskim, podobnie jak w przypadku powiatu bielskiego, dominującym sektorem gospodarki jest zróżnicowany branżowo przemysł. W Cieszynie oraz w całym powiecie cieszyńskim dominują małe i średnie firmy. Najbardziej znane firmy powiatu to firma Mokate i firma Ustronianka w Ustroniu, Elektrometal S.A., Bracki Browar Zamkowy, Kraft Foods Polska w Cieszynie oraz Teksid Iron Poland i Kuźnia Polska w Skoczowie. W powiecie żywieckim dobrze rozwija się przede wszystkim przemysł skórzany, drzewny,  metalowy, papierniczy, maszynowy i browarniczy. Najwięksi inwestorzy i pracodawcy powiatu  żywieckiego to  m.  in.:  Grupa Żywiec, PONAR Żywiec, FAMED S.A., HUTCHINSON Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Śrubena Produkcja Sp. z o. o., Mostmarpal Sp. z o.o.

Główne miasta subregionu są ważnymi ośrodkami edukacyjnymi. W Bielsku-Białej działa wiele bardzo dobrych szkół branżowych oraz średnich, w tym technicznych. W mieście funkcjonują również uczelnie wyższe, w tym Akademia Techniczno–Humanistyczna oraz uczelnie prywatne. W Cieszynie działalność prowadzi również Uniwersytet Śląski w ramach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziału Artystycznego. Miasto Żywiec z kolei jest siedzibą Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Subregion południowy, a w szczególności jego stolica, posiada również obszerną ofertę kulturalną. Bielsko-Biała jest siedzibą wielu prężnie działających instytucji kultury takich jak Teatr Polski czy Galeria Bielska BWA. W mieście od wielu już lat organizowany jest słynny festiwal muzyki jazzowej pn. Bielska Zadymka Jazzowa. Również w przygranicznym Cieszynie odbywa się wiele kulturalnych wydarzeń takich jak: Przegląd Filmów Czeskich, Polskich i Słowackich - „Kino na Granicy”, Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva Il Canto”. Na terenie subregionu, m.in. w miastach Żywiec, Szczyrk i Wisła organizowany jest corocznie kultowy Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Cały subregion, a w szczególności powiat bielski i żywiecki posiadają ogromne walory rekreacyjne i turystyczne. Beskidy, zlokalizowane na południowych krańcach subregionu, dają duże możliwości do uprawiania sportów zimowych takich jak narciarstwo i skoki narciarskie, zaś latem stanowią doskonałą ofertę w ramach pieszej turystyki górskiej i kolarstwa górskiego. W wielu miastach subregionu zlokalizowanych jest wiele niezwykłych i cennych zabytków, z zamkiem Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, zamkiem w Cieszynie oraz Starym i Nowy Zamkiem w Żywcu na czele. 


 

Na podstawie:  

https://infowire.pl/generic/release/600161/bielsko-biala-miasto-ktore-przyciaga-inwestorow 

https://bielskobiala.naszemiasto.pl/bielsko-biala-kosmiczna-sala-koncertowa-w-naszym-miescie/ar/c3-8031811 

https://bielskiedrogi.pl/14195_foto_potezna_inwestycja_przy_dk1_w_czechowicach_bedzie_nowe_skrzyzowanie_z_sygnalizacja 

https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/ZIT_RIT/RIT_P%C5%81D/Strategia_RIT_Subr_Pld_Woj_Sl_pazdziernik_2015.pdf 

http://mikroekonomia.net/system/publication_files/21/original/17.pdf?1314872768