Projekt InterGlobal

 

Projekt InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego współfinansowany ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Priorytet: FESL.01.00-Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie: FESL.01.10-Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP realizowany jest przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A.

 

Celem głównym projektu jest rozwój i wzmocnienie procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego.

 

Program rozwoju działalności eksportowej to zestaw usług i narzędzi świadczonych na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwijania i wzmacniania działalności eksportowej zostanie zrealizowane poprzez dostarczenie narzędzi oraz specjalistycznej wiedzy.

Przedsiębiorcy włączeni do projektu są objęci programem rozwoju działalności eksportowej. W zależności od posiadanych doświadczeń w zakresie internacjonalizacji, będą mogli wybrać indywidualną ścieżkę wsparcia merytorycznego lub skorzystać z konkretnych usług, które będą odpowiadały ich zidentyfikowanym potrzebom.

 

Projekt InterGlobal to kontynuacja założeń dwóch projektów realizowanych w obszarze internacjonalizacji przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020 (InterSilesia i GlobalSilesia).

 

W ramach projektu przedsiębiorcy otrzymają możliwość:

  1. skorzystania z usług doradców zagranicznych,
  2. udziału w spotkaniach informacyjnych,
  3. warsztatach eksportowych,
  4. Akademii Internacjonalizacji,
  5. uczestnictwa w branżowych targach zagranicznych
  6. uczestnictwa w krajowych kongresach i targach o charakterze międzynarodowym
  7. uczestnictwa w misjach gospodarczych,
  8. otrzymania bonów eksportowych, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby internacjonalizacji działalności danego przedsiębiorstwa,
  9. skorzystania z usług informacyjnych zapewniających widoczność ich działań na rynkach międzynarodowych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania przez poszczególnych Partnerów projektu.

LP

Zadanie

Koordynator

1

Branżowe targi zagraniczne

UMWSL

2

Organizacja/współorganizacja oraz wsparcie krajowych wydarzeń o charakterze międzynarodowym

UMWSL

3

Zagraniczne misje przyjazdowe

UMWSL

4

Obserwatorium handlu zagranicznego

UMWSL

5

Centrum przemysłu czasu wolnego

UMWSL

6

Zagraniczne misje wyjazdowe

FG SA

7

Usługi doradców zagranicznych

FG SA

8

Akademia Internacjonalizacji

FG SA

9

Warsztaty eksportowe

FG SA

10

Spotkania informacyjne

FG SA

11

Specjalistyczne usługi consultingowe

FG SA

12

Bony eksportowe

FG SA

13

Networking biznesowy

FG SA

14

Kampanie informacyjne

FG SA

logotypy projektu