Przedłużenie naboru ! Zapraszamy przedsiębiorstwa do udziału w Międzynarodowych Targach Technologii Miejskich „Smart City Expo Poland 2023” w Łodzi

Województwo Śląskie przedłuża nabór do udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w Międzynarodowych Targach Technologii Miejskich „Smart City Expo Poland 2023”
(Łódź, w dn. 18-19 października 2023 roku).

Smart City Expo Poland to jedyne w Polsce wydarzenie międzynarodowe, które całościowo podchodzi do tematu zastosowania nowoczesnych technologii w usługach miejskich i w zarządzaniu miastem. Organizatorzy przewidują, że w tym roku swoje produkty i usługi zaprezentuje minimum osiemdziesięciu polskich i zagranicznych wystawców.

Targom tradycyjnie towarzyszyć będzie dwudniowa konferencja, poświęcona w całości zagadnieniom związanym z branżą smart city. W roli prelegentów wystąpią na niej przedstawiciele samorządów, świata nauki oraz największych polskich i zagranicznych firm dostarczających nowoczesne i innowacyjne rozwiązania i narzędzia dla miast.

Wydarzenie odbywa się pod honorowymi patronatami m.in..: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Prezydenta Miasta Łodzi, Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich.

Bezpłatnej rejestracji na udział w targach i towarzyszącej im konferencji dokonać można pod adresem: https://www.smartcityexpo.pl/rejestracja

Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich "Smart City Expo Poland 2023" mają na celu promocję przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego działających w sektorach:

 • IoT
 • odnawialne źródła energii,
 • smart metering,
 • metody magazynowania energii, 
 • ładowarki do pojazdów elektrycznych,
 • technologie i rozwiązania antysmogowe,
 • niskoemisyjny transport miejski (rozwiązania hybrydowe, elektryczne wodorowe, CNG/LNG),
 • aplikacje mobilne dla mieszkańców, 
 • e-płatności, 
 • e-urząd, 
 • energooszczędne oświetlenia miejskie,
 • gospodarka systemu zamkniętego i nowoczesne metody przetwarzania surowców, 
 • systemy zarządzanie infrastrukturą miejską, 
 • monitoring miejski, 
 • utrzymanie porządku i czystości,
 • innowacyjne rozwiązania dotyczące małej infrastruktury,
 • rozwiązania z zakresu drogownictwa (nowoczesne nawierzchnie ścieżek i dróg, oznakowanie drogowe, sygnalizacja świetlna itp.),
 • rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą kubaturową,


Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko (90 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, dojazd oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 8 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział max. dwóch przedstawicieli każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Nabór przedsiębiorstw na targi prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: do dnia 29 września 2023 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale w targach udzielają:
- Mariusz Świąder, tel. 32 77 44 505 i 501 406 956, e-mail: mswiader@slaskie.pl

- Maciej Wontor, tel. 32 77 44 505 i 514 780 130, e-mail: mwontor@slaskie.pl 


Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.

Załączniki
Formularz deklaracji uczestnictwa w Targach Smart City Expo Poland 2023.docx [DOCX 96,3kB]
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.docx [DOCX 89,9kB]
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx [DOCX 159,3kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udział w Targach Smart City Expo Poland 2023.docx [DOCX 91,0kB]
Regulamin naboru przedsiębiorców na krajowe wydarzenia gospodarcze Województwa Śląskiego.pdf [PDF 238,2kB]
Wzór umowy dla MŚP - Targi Smart City Expo Pland 2023.docx [DOCX 103,2kB]