Przedłużenie naboru firm na targi MSV w Brnie

Zapraszamy przedsiębiorstwa do udziału w Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV

Logo targów MSV wraz z nazwa targów w jezyku czeskim logo

Województwo Śląskie przedłuża nabór firm do udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV 2023 (Brno, Republika Czeska, w dn. 10-13 października 2023 roku).

Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV to wiodące targi przemysłowe w Europie Środkowej. Na targach reprezentowane są wszystkie kluczowe obszary przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej. Publiczność odwiedzająca targi jest wysoce profesjonalna. Prawie 80% procent gości targowych stanowią osoby decyzyjne mające wpływ na inwestycje, 1/3 z nich należy do najwyższej kadry zarządzającej. Nieodłączną częścią Targów MSV jest znakomity program towarzyszący, na który składają się specjalistyczne konferencje, seminaria i warsztaty zapewniające zarówno zwiedzającym, jak i wystawcom dostęp do bieżących zagadnień technicznych, biznesowych i ekonomicznych.

Tematem przewodnim MSV jest Przemysł 4.0 i Fabryka Cyfrowa, czyli digitalizacja produkcji — jeden z głównych kierunków procesu innowacji. Inny wyróżniony temat to gospodarka o obiegu zamkniętym — zarządzanie zasobami materiałowymi. Jest to trend, który jest jednym z priorytetowych obszarów zrównoważonego rozwoju, i w tym kierunku będzie podążać dostosowanie przemysłu i handlu. W roku 2023 równolegle do Targów MSV odbędą się inne salony specjalistyczne: Targi TRANSPORT A LOGISTIKA oraz ENVITECH.

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko (90 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, dojazd oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 8 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Nabór przedsiębiorstw na targi prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 28 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale w targach udzielają:
- Mariusz Świąder, tel. 32 77 44 505 i 501 406 956, e-mail: mswiader@slaskie.pl

- Maciej Wontor, tel. 32 77 44 505 i 514 780 130, e-mail: mwontor@slaskie.pl


Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.