Sektor usług biznesowych w Województwie Śląskim

Dziś drugi dzień odbywającego się w Katowicach ABSL Summit. Korzystając z okazji,  przedstawiamy najświeższe informacje dot. sektora usług biznesowych.

okładka najnowszego raportu ABSL. Biało czerone napisy, granatpwe tło

ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) zaprezentował najnowszą publikację pn. Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2022, która przedstawia sytuację sektora po kryzysie zdrowotnym spowodowanym pandemią COVID-19 oraz u progu wojny w Ukrainie.

Według raportu Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to jeden z  najważniejszych ośrodków sektora nowoczesnych usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym istotne znaczenie mają usługi dla biznesu: centra outsourcingu usług biznesowych (BPO), centra usług wspólnych (SSC), centra IT oraz centra badawczo-rozwojowe (R&D).  Zgodnie z danymi przedstawionymi przez w raporcie w 2022r. w Katowicach i GZM zatrudnienie w tym sektorze znalazło 29 695 osób, a skumulowany wzrost zatrudnienia w sektorze w latach 2017-2022 szacowany jest na ok. 11%.

Liczba centrów usług biznesowych w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 126, z czego 6 nowych centrów zostało utworzonych w latach 2021 i 2022. W pierwszym kwartale 2022 r. 17 centrów zatrudniało co najmniej 500 osób. Prognozuje się, że w I kwartale 2023 r. liczba miejsc pracy w sektorze wzrośnie do 32 000.

Przykładami nowych inwestycji są Alstom Power, Ammega Business Services, ArchiDoc, Genpact, SD Worx Poland.

Więcej informacji w raporcie, który dostępny jest linkiem: https://shop-absl.pl/index/s_lang/pl