Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera najlepsze w Polsce!

Województwo śląskie ma jeden z najlepszych w kraju zespół, zajmujący się procesem obsługi inwestora oraz internacjonalizacją przedsiębiorstw z regionu – uznała po raz kolejny Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA (PAIH).

Podczas spotkania w siedzibie PAIH w Warszawie uroczyście wręczono certyfikaty, poświadczające że Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera spełniło stawiane przez PAIH wymagania i może posługiwać się tytułem Partnera PAIH przez kolejne 3 lata.

Oprócz ŚCOIE za najlepsze uznano ex aequo centrum obsługi inwestora z województwa opolskiego.

W pierwszej piątce znalazły się również centra z województw: małopolskiego, pomorskiego i podkarpackiego.

Wszystkie COIE w kraju wzięły udział w certyfikacji i zakończyły ją sukcesem.

Gratulujemy kolegom i koleżankom!

Arkusz oceny, na podstawie którego komisja certyfikacyjna PAIH punktowała ŚCOIE zawierał kilka zestawów pytań, dotyczących lat 2020 – 2023 tj. m.in.: zaplecza organizacyjno-technicznego, przygotowania do obsługi inwestora, proces obsługi projektów inwestycyjnych, obsługę projektów w zakresie wsparcia eksportu, współpracę partnerską z różnymi instytucjami, działania promocyjne oraz stosowane dobre praktyki.

Ta certyfikacja to dla nas wszystkich sprawdzian tego, że utrzymujemy wysokie standardy poziomu obsługi przedsiębiorców! Dziękujemy za wyróżnienie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapraszamy do współpracy!

Spotkanie zakończyło się wręczeniem indywidualnych wyróżnień dla pracowników centrów obsługi inwestora.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
certyfikat PAIH dla ŚCOIE oprawiony w białą ramkę