Szkolenia dla Pracowników JST - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że najkorzystniejszą ofertę na realizację cyklu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego złożyła firma:

 

Maksimum Sp z o.o. Holding S.K.A.,
ul. Opolska 22, 40-084 Katowice
NIP: 634-012-50-40

 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.