World Forum for Medicine MEDICA 2020

Jedna z najważniejszych imprez branży medycznej już jesienią 2020 roku. Międzynarodowe Targi Medyczne MEDICA 2020 W Dusseldorfie odbędą się w dniach 16-19 listopada 2020 r.
schody, galeria, ludzie, materiały medyczne Fot. Medica 2020

Województwo Śląskie planuje zorganizowanie wyjazdu firm medycznych z sektora MŚP na targi i możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług na stoisku regionalnym. To kolejny raz kiedy firmy z naszego regionu mają okazję wzięcia udziału branżowym wydarzeniu.

Udział w targach jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi oraz bezpośredniej oceny możliwości biznesowych. W ramach wydarzenia poza możliwością zaprezentowania się na stoisku Województwa Śląskiego planowana jest również organizacja spotkań biznesowych dla zainteresowanych podmiotów. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do śledzenia naszej strony, a także profili w mediach społecznościowych.
Wkrótce więcej szczegółów!

Wyjazd realizowany będzie w ramach projektu "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania", który jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu). Projekt realizowany jest przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
infomracja o targach Dusseldeorf Medica 2020 ludzie, schody, materiały medyczne schody, galeria, ludzie, materiały medyczne