Wsparcie dla biznesu – bezpieczny eksport szansą na rozwój firm

Konferencja on-line, która odbędzie się 30 listopada 2023 r.
Zaproszenie na webinar
Organizatorem wydarzenia jest Wielkopolski Funduszu Rozwoju sp. o.o. i Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, a partnerami Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

W programie m.in. o tym:
✔ jak przyspieszyć internacjonalizację firmy i budować zyskowny biznes na rynkach zagranicznych?
✔ jakie rynki są perspektywiczne?
✔ jak eliminować bariery w handlu zagranicznym?
✔ jakie są konkretne rozwiązania finansowe dla tych, którzy chcą eksportować, inwestować
i rozwijać się zagranicą?
✔ jak pozyskać wsparcie z funduszy UE?
✔ jak zabezpieczyć realizację umów?
✔ jakie są możliwości bezpłatnego portalu Access2Market Komisji Europejskiej pomagającego firmom w ekspansji międzynarodowej?

Zgłoszenia ➡ https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/konferencja-online-wsparcie-dla-biznesu-bezpieczny-eksport-szansa-na-rozwoj-firm/?fbclid=IwAR2Kmgjgy8WKgF6zSd19DepdRcCSC9SnjZl9PHN_44PtYwVbsQgx65s2A54