Wyniki naboru firm do udziału w Targach EXPO REAL 2024

W wyniku naboru przeprowadzonego zgodnie z Regulamin naboru przedsiębiorstw na międzynarodowe wydarzenia gospodarcze Województwa Śląskiego podjęto decyzje o  przyznaniu wsparcia przedsiębiorstwom z regionu.
logo Targów Expo Real, czarny napis expo real na białym tle, na dole czerwony prostokąt

Lista przedsiębiorstw, którym przyznane zostanie wsparcie:

  • 3D Estate sp. z o.o.; Mikołów
  • ArchiTube sp. z o.o.; Częstochowa
  • BREMA sp. z o.o.; Katowice
  • Develocity sp. z o.o.; Katowice
  • Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o. ; Siewierz
  • ZUMA RWA Prosta Spółka Akcyjna; Katowice

Z uwagi na formułę targów udział wskazanych firm został również potwierdzony przez organizatora targów.

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem ogłoszonym 07.06.2024 r. przez  Województwo Śląskie

Wybrani przedsiębiorcy skorzystają z możliwości prezentacji swojego potencjału eksportowego w strefie expo podczas EXPO REAL 2024, które odbędą się
w dniach 7-9 października 2024r. w Monachium.

Szczegółowych informacji o udziale w wydarzeniu udzielają:
Michał Zeman i Leszek Bochner; mail: coie@slaskie.pl , tel.  (032) 77 44 511

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Interglobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” FE SL 2021-2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.