Wyniki naboru na konferencje Wolves Summit w Wiedniu !!!


W wyniku przeprowadzonego naboru na konferencje Wolves Summit, która odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2023 r., podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia następującym przedsiębiorstwom:

1. Abyss Glass Group Sp. z o.o.
2. Co.brick Sp. z o.o.
3. NubiSoft Sp. z o.o.
4. VAIBRO.Al p.s.a.
5. Expert.Legal Sp. z o.o.
6. I&B Sp. z o.o.
7. Push Buttons Sp. z o.o.
8. IDose Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji dotyczących wydarzenia udzielają:

Agnieszka Czyrnek-Ustupska; mail: agnieszka.czyrnek-ustupska@slaskie.pl, tel.  (032) 77 44 507

Elżbieta Kandzia; mail: elzbieta.kandzia@slaskie.pl, tel.  (032) 77 44 506

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem ogłoszonym 22 września 2023 r. przez Województwo Śląskie https://invest-in-silesia.pl/.../nabor-firm-na...
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego