Wyniki naboru na XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Ogłaszamy wyniku naboru przedsiębiorców w ramach naszego nowego projektu InterGlobal.
grafika zawiera w tle logo europejskiego kongresu gospodarczego z datą siódmy do dziewiąty maja 2024 roku. w górnej cześci biały pasek z logotypami wjewodztwa slaskiego, funduszu górnośląskiego i projektu inter global. na grafice jest tekst wyniki naboru oraz belka unijna z logotypami unii europejskiej i polski Wyniki naboru EKG 2024

W wyniku przeprowadzonego naboru podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia następującym przedsiębiorstwom:

 1. Inventmed Sp z o.o., Świętochłowice
 2. Boldare S.A., Gliwice
 3. Pol Eko A Polok-Kowalska Sp k., Wodzisław
 4. BMF Bogusław Foszmanowicz, Częstochowa
 5. ASCS Sp. z o.o., Mikołów
 6. iDose Sp z o.o., Katowice
 7. Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A., Zabrze
 8. Comfortel Sp z o.o., Tychy
 9. Vaibro.Ai P.S.A., Katowice

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem ogłoszonym 16.04.2024 r. przez Województwo Śląskie.  Wybrani przedsiębiorcy skorzystają z możliwości prezentacji swojego potencjału eksportowego w strefie expo podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 7-9 maja 2024 r. w Katowicach.

Szczegółowych informacji o udziale w wydarzeniu udzielają:

Marcin Pogodziński, +48 32 77 44 515, marcin.pogodzinski@slaskie.pl 
Robert Orpych, +48 (32) 77 44 505, robert.orpych@slaskie.pl

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Interglobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” FE SL 2021-2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.

logotypy projektu

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Interglobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” FE SL 2021-2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 grafika zawiera w tle logo europejskiego kongresu gospodarczego z datą siódmy do dziewiąty maja 2024 roku. w górnej cześci biały pasek z logotypami wjewodztwa slaskiego, funduszu górnośląskiego i projektu inter global. na grafice jest tekst wyniki naboru oraz belka unijna z logotypami unii europejskiej i polski