Wystawa Światowa EXPO2020 w Dubaju, 27 styczeń – 3 luty 2022r.

Województwo Śląskie prezentować będzie swoją atrakcyjność gospodarcza, inwestycyjną, turystyczną czy kulturalną podczas Tygodnia Regionalnego. W przestrzeniach wystawienniczych Pawilonu Polski zakłada się wielowymiarową prezentację atrakcyjności województwa, a celem obecności regionu na EXPO obejmują zarówno wzmocnienie jego wizerunku  na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą (m.in. poprzez organizacje konferencji gospodarczej).