Zagraniczna Misja Gospodarcza do Chorwacji - on line

Zgłoś swoją firmę i rozpocznij współpracę z Chorwatami!
 Zdjęcie Zdjęcie
Szukasz nowych kontaktów biznesowych? A może chcesz rozwijać swój biznes za granicą? Fundusz Górnośląski SA we współpracy z Euro Grand Konzulting d o.o. w Chorwacji, które
wspiera działalność chorwackich przedsiębiorców, zapraszają do udziału w pierwszej Zagranicznej Misji online do Chorwacji!
Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski SA ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie  gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Dla kogo?
Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie
województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z następującymi branżami, wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego: IT/ICT, szeroko rozumiana Automatyka i Robotyka oraz Innowacyjne technologie przetwarzania żywności ,

Jak się zgłosić?
Zainteresowanych udziałem w misji online do Chorwacji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 20 listopada 2020 r.
Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/misja-chorwacja
Załączniki
Misja ogłoszenie [PDF 278,7kB]