Zagraniczna Misja Gospodarcza do Dubaju na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze


zaproszenie na misję, które ilsutruje czarno-białe zdjęcie Dunaju na którym sa napisy w żółtych ramkach

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Dubaju na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze oraz Dzień Polski, które odbędą się w dniach 6-7 grudnia 2021 r. w ramach Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju.

Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze stanowi kulminacyjny moment całego programu gospodarczego podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju. Głównym celem Forum będzie promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału w dziedzinie eksportu produktów i usług, jak również zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów Zatoki Perskiej. Forum jest bez wątpienia wydarzeniem roku, podczas którego firmy z województwa śląskiego będą miały okazję nie tylko uczestniczyć w interesujących panelach biznesowych, lecz również zaprezentować swój potencjał oraz, we względu na międzynarodowy charakter wydarzenia, nawiązać współpracę z partnerami gospodarczymi z różnych krajów.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, w szczególności:

– działają w branżach związanych z nowymi technologiami, energetyką, mobilnością, rozwiązaniami dla przemysłu, technologiami przetwarzania i przechowywania żywności, przemysłami 4.0
i innowacyjnymi przemysłami wschodzącymi;

– posiadają w ofercie innowacyjne produkty i usługi;

– poszukują innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu;

– poszukują nowych rynków zbytu.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twój profil działalności związany jest z inteligentnymi regionalnymi specjalizacjami, skontaktuj się z nami każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie!

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej –  zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Zagwarantowanie wstępu na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, Dzień Polski oraz możliwości uczestnictwa w spotkaniach o charakterze B2B.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej.

Załączniki

Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów:  04.10.2021 r. (decyduje data wpływu).

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

 

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej

internacjonalizacja@fgsa.pl

tel. +48 327 233 110

kom. +48 511 000 209