Zakończył się kolejny cykl szkoleń dla przedstawicieli jst

Od 17 października do 22 listopada br. w Podlesicach w Hotelu Ostaniec przeprowadziliśmy kolejny cykl szkoleń dla przedstawicieli gmin z województwa śląskiego biorących udział w projekcie.

Tym razem dwudniowe szkolenia dotyczyły:

- mediów i wystąpień publicznych (dla przedstawicieli kadry kierowniczej),

- efektywności osobistej (dla pracowników merytorycznych).

Celem szkoleń było odpowiednio:

- podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników w kontaktach z mediami, przedstawienie roli mediów społecznościowych oraz przygotowanie do wystąpienia publicznego;

- poznanie i przećwiczenie skutecznych narzędzi i metod podnoszących efektywność osobistą, nauczenia się jak zarządzać sobą w czasie czy w jaki sposób planować i organizować swoje zadania.

 
Kolejny cykl szkoleń planujemy na wiosnę 2023 roku!