Zapraszamy do obejrzenia relacji w przyznania nagrody ERP 6 regionom

Tytuł ERP zobowiązuje zwycięskie regiony do wdrożenia strategii na rzecz pomyślnego ożywienia gospodarczego i społecznego. Województwo zostało wyróżnione za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości w trudnym okresie walki z pandemią.
Filmy