Zaproszenie do składania ofert_wykonanie roll-up’ów

Szanowni Państwo

 

W związku z realizacją projektu pn. Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym określenia ceny zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie oraz wykonanie 46 sztuk roll-up’ów (dla 46 jednostek samorządu terytorialnego – JST, biorących udział w w/w projekcie) wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Ofertę prosimy przesłać na załączonym formularzu na adres: gospodarka@slaskie.pl, do 29 maja 2023r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert, które w pełni odpowiadają wymogom niniejszego zapytania.

 

Załączniki w załączeniu.

Załączniki
Informacja RODO w związku z realizacją projektu [PDF 188,5kB]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [DOCX 24,3kB]
Załącznik nr 1_RODO_szacunek_rozeznanie [DOCX 345,5kB]
Formularz wyceny [DOCX 344,2kB]