Zaproszenie do udziału w Targach Warsaw Industry Week

7-9 listopada 2022 PTAK Warsaw Expo, Nadarzyn k. Warszawy

Warsaw Industry Week to targi innowacji w przemyśle. Platforma ta skupia największych i najbardziej kreatywnie myślących przedstawicieli branży. Wśród nich można znaleźć konstruktorów i dostawców maszyn, pojazdów drogowych i szynowych, przemysłu motoryzacyjnego, stoczniowego, lotniczego, elektrycznego i elektronicznego, głównych mechaników, mechaników precyzyjnych, producentów blach i wyrobów metalowych oraz firmy wykańczające powierzchnie.

Województwo Śląskie ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w targach Warsaw Industry Week (PTAK Warsaw Expo Nadarzyn k. Warszawy), 7-9 listopada 2022.

Targi Warsaw Industry Week zostaną podzielone na 10 sektorów:
– Strefa Obróbki Metali
– Strefa Lakiernictwa
– Strefa Hydrauliki i Pneumatyki
– Strefa Lasery 4.0
– Strefa Spawalnictwa
– Strefa Druku 3D
– Strefa Robotyki i Automatyki
– Strefa Narzędzi
– Strefa Obróbki Drewna
– Strefa Oprogramowania

Link do strony targów: https://industryweek.pl/

Województwo  Śląskie organizuje stoisko wystawiennicze i zaprasza do udziału i prezentacji firmy z naszego regionu.

Co w ramach wydarzenia?

Województwo Śląskie zapewnia kompleksową organizację wyjazdu –  zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania, miejsca na stoisku województwa oraz wstępu na Warsaw Industry Week 2022

Udział w wydarzeniu dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorstwa jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Nabór przedsiębiorstw prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej. W wyniku naboru zostanie wyłonione max 6 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego wybranego przedsiębiorstwa

Formularz udziału w Targach - zgłoszeniowy i oświadczenie de minimis należy odsyłać na adres e-mail: gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 7 października 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale targach udziela:

Mariusz Świąder, tel. 32 20 78 380, e-mail: mariusz.swiader@slaskie.pl

Maciej Wontor, tel. 32 20 78 389, e-mail:  maciej.wontor@slaskie.pl

Działanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.

Termin udziału: 7-9 listopada 2022

 

Załączniki
Formularz deklaracji uczestnictwa w Warsaw Industry Week 2022 [DOCX 97,0kB]
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora [DOCX 88,9kB]
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [DOCX 160,0kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udziałem w Warsaw Industry Week 2022 [DOCX 89,8kB]
Regulamin naboru przedsiębiorców na krajowe wydarzenia gospodarcze Województwa Śląskiego [PDF 238,2kB]
Wzór umowy - Warsaw Industry Week 2022 [DOCX 102,9kB]