Wiadomości


II posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów

wiedeokonferencja ŚFE
Gremium złożone z autorytetów świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego 4 czerwca 2020 roku zebrało się po raz drugi tym razem o-line, by dyskutować o sposobach radzenia sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa


W jaki sposób technologia dokona transformacji przemysłu?

logo, Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Jedną z instytucji współpracujących z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności lokalnego środowiska jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Instytut jest m.in. członkiem Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy.Przedsiębiorcy sięgają po unijne wsparcie w czasie pandemii

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zamknęło nabór w drugiej rundzie konkursu „Inwestycje w MŚP”, którego celem jest wsparcie inwestycji oraz utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego. Do instytucji w ramach obu rund wpłynęły 452 wnioski, które obecnie przechodzą procedurę oceny formalnej.Zaproszenie na webinarium "Afryka - kontynent możliwości, który może stać się rzeczywistością pomimo epidemii COVID-19"

Przedsiębiorcy europejscy i afrykańscy a zwłaszcza przedstawiciele sektora średnich przedsiębiorstw, szukają sposobów na lepsze niż kiedykolwiek wykorzystanie ogromnego potencjału obustronnej współpracy. W tym celu rząd niemiecki uruchomił specjalną inicjatywę na rzecz edukacji i zatrudnienia, promującej europejskie inwestycje w Afryce. Celem inicjatywy jest stworzenie nowych perspektyw zatrudnienia dla lokalnej ludności.


I posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów

sala sejmu śląskiego, posiedzenie ŚFE
W dniu dzisiejszym odbyło się I Posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów. Forum pełni funkcje doradcze i celem jego jest proponowanie rozwiązań zaradczych jak i stymulujących działalność firm w trakcie i po pandemii, a także działań, które mogą realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji.