Piekary Śląskie - 50,3883 ha

50.2705265
19.061733499999946

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Roździeńskiego
Miasto Piekary Sląskie
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

 

obszar wymaga prac rekultywacyjnych i niwelacyjnych!

Przeszkody podziemne i nadziemne występują! - ground and underground obstacles - tak/yes:

wzdłuż wschodniej i północnej granicy obszaru linia energetyczna- energy line;

niewielkie zbiorniki wód opadowych, zadrzewienia i zakrzewienia we wschodnim obszarze znaczne różnice wysokości

(skarpy, nasypy, hałdy) - embankments, mounds, trees etc.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 50.3883 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

TAK/yes - do pow. ok 80 ha - up to ca.80 ha.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego  -Valid zoning plan -znaczna część – TAK,.obszar północny - NIE - tzn. z całosci terenu ok. 33,8721 ha jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP):

 

PU – tereny przemysłowo - usługowe

 

P – tereny produkcyjno - usługowe

 

KDD – tereny publicznych dróg dojazdowych

 

KDW – tereny dróg wewnętrznych

obszar północny w SUiKZP – tereny przemysłowo - usługowe

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego  -Valid zoning plan -znaczna część – TAK,.obszar północny - NIE - tzn. z całosci terenu ok. 33,8721 ha jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP):

PU – tereny przemysłowo - usługowe

P – tereny produkcyjno - usługowe

KDD – tereny publicznych dróg dojazdowych

KDW – tereny dróg wewnętrznych

obszar północny w SUiKZP – tereny przemysłowo - usługowe

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 50.3883 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

tereny niezagospodarowane, w północnej części użytkowane rolniczo

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) asfalt
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada A1 - 7 km, DK 94 - 0,8 km
Autostrada (Odległość) [km] 7 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 27 km
Kolej Bytom
Kolej (Odległość) 5.5 [km]
Bocznica kolejowa Piekary Śląskie
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 24 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 200 [m]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 200 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Odległość przyłącza (kanalizacja) 200 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 200 [m]

Pliki PDF załączone do oferty

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie