O Nas

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce, w tym zakresie należy do liderów       w Europie i na świecie.
Na obszarze stanowiącym niecałe 4% powierzchni Polski żyje ponad 4,5 miliona mieszkańców, tj. ponad 12% ludności kraju. W promieniu 100 km od Katowic mieszka 8,5 miliona osób.
Województwo śląskie to jeden z najbardziej zurbanizowanych obszarów w Europie Środkowo-Wschodniej, region                   o najwyższym wskaźniku ludności miejskiej (około 77%).
Śląskie sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy                          z Republikami: Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.
Wysoko wykwalifikowana kadra, uzbrojone tereny inwestycyjne, wysokiej jakości infrastruktura techniczna, sprawna współpraca między samorządem regionalnym a miastami i instytucjami otoczenia biznesu, sprawny system edukacji, liczne jednostki naukowe, a także specjalistyczne firmy usługowe – to siła ekosystemu gospodarczego województwa śląskiego.
W województwie śląskim powstał w 2017 roku, jako pierwszy w Polsce, powołany ustawą związek metropolitalny – Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia. Skupia ona 41 miast i gmin, zamieszkałych przez ponad 2 miliony mieszkańców. Na jej terenie działa około 240 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających około 8% PKB Polski.
Atuty województwa:
•    najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce,
•    olbrzymi potencjał i chłonność rynku – ponad 4,5 miliona mieszkańców,
•    rozwinięty transport drogowy i kolejowy oraz infrastruktura łączności,
•    Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, zapewniający komunikację krajową      i międzynarodową,
•    różnorodność oferty inwestycyjnej: przemysł, usługi, rozwój i modernizacja infrastruktury, turystyka i rekreacja,
      rolnictwo,
•    drugi region w kraju pod względem liczby zlokalizowanych dużych inwestorów,
•    silne, zróżnicowane zaplecze naukowo-badawcze (uczelnie wyższe, liczne instytucje badawczo-rozwojowe,
      ponad 110 tysięcy studentów),
•    aktywna współpraca transgraniczna z Republiką Czech i Słowacją,
•    korzystna infrastruktura komunikacyjna: skrzyżowanie dwóch głównych tras komunikacyjnych - autostrady A1 i A4,
      transport kolejowy - tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), bliskość granicy Czech i Słowacji,
•    Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferująca ulgi w podatku dochodowym, gotowe tereny pod inwestycje.