11 Światowe Forum Miejskie w Katowicach (WUF11)


Światowe Forum Miejskie w Katowicach w liczbach
Światowe Forum Miejskie to największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi miast. Odbywa się co dwa lata. Pierwsza sesja została zorganizowana w 2002 roku w Nairobi. Dotychczas forum gościło m.in. w Vancouver, Kuala Lumpur czy Abu Zabi i gromadziło od kilku do nawet 20 tysięcy uczestników z całego świata. Pomysłodawcą i głównym organizatorem WUF jest UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich. Gospodarzami, a zarazem współorganizatorami 11. sesji WUF było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i miasto Katowice. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Hasło polskiej edycji WUF brzmiało: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości".

W WUF11 osobiście uczestniczyło ponad 10 tys. osób ze 174 państw i ponad 6 tys. osób, które dołączyły online. Dyskusja podczas WUF11 skupiona była wokół siedmiu głównych zagadnień:

 • Miasta sprawiedliwe
 • Zielona przyszłość miast
 • Innowacje i technologie
 • Budowanie odporności miast
 • Planowanie i zarządzanie miejskie
 • Przyszłość gospodarki i finansów miejskich
 • Reagowanie na kryzysy i odbudowa miast

Urban EXPO

Atrakcją, która na każdym Światowym Forum Miejskim cieszyła się największym zainteresowaniem, jest Urban EXPO. To przestrzeń wystawiennicza, na której swoje pawilony prezentują państwa, miasta, organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz firmy. W przypadku Katowic na 8 tysiącach metrów kwadratowych swoje stanowiska postawiło 89 wystawców z 43 krajów ze wszystkich regionów świata, m.in. z USA, Niemiec, Francji, Meksyku, Korei Południowej, Indonezji, Kenii czy Tajlandii. Połowa wystawców pochodziła spoza Europy.

WUF11 w liczbach:

 • Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 22,5 tys. osób.
 • To pierwszy WUF, który odbył się w formie hybrydowej – stacjonarnie oraz on-line
 • Obiekt, w którym odbywały się główne wydarzenia był w pełni zasilany odnawialnymi źródłami energii.
 • W trakcie trwania WUF wszystkie rośliny były podlewane uzdatnionymi skroplinami z klimatyzatorów (OZE), rośliny takie jak drzewa zostaną przekazane do szkółek leśnych.
 • Materiały, które zostały przygotowane do aranżacji przestrzeni WUF11 zostaną recyklingowe lub oddane do dalszego użytku. Operator Logistyczny wykorzysta cześć materiałów do przygotowania następnych wydarzeń lub zostaną przerobione na torby wielorazowe.
 • Obowiązywał zakaz wykorzystywania plastiku w jakiekolwiek formie w związku z czym dania serwowane w FoodCourt były podawane na materiałach biodegradowalnych
 • Dostawy były realizowane w godzinach nocnych, aby nie utrudniać poruszania się mieszkańcom miasta.
 • Wydarzenie pomagało obsługiwać 250 wolontariuszy z 24 krajów. Średni wiek wolontariusza: 28 lat, najstarszy wolontariusz: 74 lata, najmłodszy: 16 lat.
 • W ramach 11 scen WUF na mieście odbyło się blisko 150 wydarzeń.
 • Cały czas działa program WUF w Twoim mieście – to oficjalny patronat udzielany do końca 2022 roku wydarzeniom bliskim ideom Światowego Forum Miejskiego. Efektem jego uzyskania jest nadanie tytułu „Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11". O to miano mogą się ubiegać wyłącznie wydarzenia, które tematem nawiązują do co najmniej jednego z sześciu „dialogów" WUF11.
 • Podczas wydarzenia wykorzystano 280 kg kawy i przygotowano 18 000 herbat.
 • Uczestnicy preferowali warzywa – zjedzono ich 2 350 kg. W przypadku owoców było to 1 600 kg, natomiast słodyczy, ciast i ciasteczek łącznie 1,1 t.
 • Obiekt został oznakowany liniami prowadzącymi dla osób niedowidzących.
 • Wydarzenie obsługiwało ponad 40 tłumaczy języka migowego.
 • Organizatorzy przygotowali podjazdy i zainstalowali podnośniki, aby każda scena była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wiele obiektów wyposażono w pętle indukcyjne – były to m.in. punkty informacyjne, strefa rejestracji, audytorium, Spodek, Sala do Okrągłych stołów, Pawilon Polski.
 • Przygotowano mapy dotykowe opisane braill'em całego centrum konferencyjnego.
Stoisko wystawowe Województwa Śląskiego powstało w ramach Projektu pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie