Forum gmin na 5!

9 czerwca br. w formule on-line odbyła się konferencja organizowana przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej pn. FORUM GMIN NA 5! 

Plakat Forum gmin na 5! Biały napis FG 5! na tle czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego kwadratu

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele uczelni wyższych zajmujących się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej, reprezentanci wielu instytucji (m.in. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.) oraz samorządowcy. Wydarzenie zostało połączone z ogłoszeniem wyników tegorocznej edycji rankingu „Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Raport 2021/2022”.

W województwie śląskim tytuł „Złota gmina na piątkę!” otrzymały Sosnowiec, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Gliwice, a gminy z regionu wyróżnione tytułem „Gmina na piątkę!” to Tychy, Bytom, Piekary Śląskie, Będzin, Rybnik oraz Zabrze. Warty podkreślenia jest fakt, że tytuł „Złotej gminy na piątkę!” zdobywa gmina, która minimum trzy razy z rzędu zdobyła standardowe wyróżnienie. Województwo śląskie znalazło się tym samym w czołówce pod względem liczby nagrodzonych samorządów.

Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej za pomocą wskaźników opartych o zmienne diagnostyczne poddał analizie atuty gmin, w wyniku czego jednostki samorządu terytorialnego zostały podzielone na klasy od A do F. Do badania zostały zakwalifikowane gminy, które w rankingu Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej uzyskały najwyższe wyniki i otrzymały miano gmin klasy A oraz klasy B. W pracach nad tegorocznym raportem wyłoniono grupę badawczą liczącą w sumie 669 gmin oraz 18 dzielnic miasta stołecznego Warszawy. W województwie śląskim badaniu podlegało 115 gmin, 74 gminy z grupy A oraz 41 z grupy B.

Podczas badania, przeprowadzonego przez zespół naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji SGH, pod opieką naukową prof. dr hab. Hanny Godlewskiej – Majkowskiej, brano pod uwagę m.in. jakość Oficjalnych Witryn Internetowych prowadzonych przez poszczególne gminy oraz poziom komunikacji dwustronnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W raporcie dokonano m.in. oceny elektronicznej komunikacji gmin z przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami. Korespondencja odbywała się w języku polskim oraz w języku angielskim przy użyciu metody „tajemniczego klienta”. Raport „Gmina na 5!” ma na celu zaprezentowanie tych samorządów, które ponadprzeciętnie dobrze radzą sobie z obsługą potencjalnych inwestorów oraz ma również na celu przedstawienie dobrych praktyk w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów.

Raport brał również pod uwagę skutki pandemii Covid-19 oraz sytuację w Ukrainie, ponieważ te czynniki miały ogromny wpływ na funkcjonowanie samorządów oraz wyniki przeprowadzonej analizy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Link do raportu:

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/zpiob/forum_gmin_na_5/Documents/Gmina-na-pi%C4%85tk%C4%99-2021_22.pdf