Wyniki naboru firm na Targi Adipec

Informacja o wynikach naboru firm na Targi Adipec, ZEA.

Na podstawie „Regulaminu naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego” podjęto decyzję o zakwalifikowaniu się przedsiębiorstw do udziału w wyjeździe na targi ADIPEC oraz objęciu ich pomocą de minimis.

Wsparcie zostało przyznane następującym przedsiębiorstwom:
  • Atest GAZ A.M. Pachole Sp.j., Gliwice
  • Operator Klastra Energii Sp. z o.o., Żywiec
  • ArchiTube Sp. z o.o, Częstochowa
  • Gas-Engineering Jerzy Heider, Ruda Śląska
  • Meitill Solutions Spółka z o.o

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem


Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

loga projektu