Projekt "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania"

Projekt "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu) realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A.

Celem głównym projektu jest:
• wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie,
• wzrost poziomu eksportu MŚP z województwa śląskiego,
• promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.

Celami szczegółowymi są:
• przyciągnięcie przedsiębiorców, talentów i nowych mieszkańców z kraju i z zagranicy,
• zachęcenie przedsiębiorców z regionu do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej,
• budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

W ramach projektu realizowane będą działania związane z promocją oferty gospodarczej regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), promocji innowacyjności, a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem przedsiębiorców z sektora MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne. W ramach projektu organizowane są m.in. zagraniczne misje gospodarcze dla przedsiębiorców, wystawy, targi oraz inne wydarzenia poświęcone wymianie gospodarczej. Współorganizowane są kongresy i fora gospodarcze o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Ponadto aktualizowana jest stale baza ofert inwestycyjnych. Zakłada się, że udział w targach i zagranicznych misjach wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz przyczyni się do pozyskania potencjalnych inwestorów do województwa śląskiego.

Informacje dostępne również na stronie  Projektu Global

ŚLĄSKIE OTWARTE NA INTELIGENTNĄ WSPÓŁPRACĘ

Zespół ekspertów Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zrealizował w I kwartale tego roku na zlecenie Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego badania dotyczące oceny współpracy międzynarodowej prowadzonej w województwie.

Targi EXPO REAL 2022 dobiegają końca

To już ostatni dzień uczestnictwa Województwa Śląskiego w targach EXPO REAL 2022, podczas których została zaprezentowana jego atrakcyjność inwestycyjna i gospodarcza. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do promocji potencjału inwestycyjnego regionu jako miejsca otwartego na inwestycje zarówno typu greenfield, jaki brownfield.
Targi medyczne Arab Health w Dubaju

Termin: 21-24 czerwca 2021 r.

Województwo Śląskie (Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu), realizując zadania polegające na wspieraniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw
na rynkach zagranicznych poprzez m.in. organizację misji i udziału w targach branżowych, było organizatorem wspólnego stoiska regionalnego na targach medycznych Arab Health. Wyjazd na targi był bezpośrednim wsparciem dla firm medycznych i medtech z terenu województwa, które są zainteresowane rozwinięciem swojej działalności na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale również Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej oraz Afryki Północnej. Wyjazd był także okazją do poznania oferty firm i instytucji z całego świata, jakie były obecne na targach.

 Więcej o targach Arab Health w Dubaju 


Targi medyczne Arab Health w Dubaju

Termin: 27-30 stycznia 2020 r.

Województwo wspierając działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych poprzez m.in. organizację misji i udziału w targach branżowych, było organizatorem wspólnego stoiska regionalnego na targach medycznych Arab Health. Wyjazd na targi był bezpośrednim wsparciem dla firm medycznych i medtech z terenu województwa, które są zainteresowane rozwinięciem swojej działalności na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wyjazd był także okazją do poznania oferty firm i instytucji z całego świata, jakie były obecne na targach.

Więcej o targach medycznych Arab Health w Dubaju


Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice

Termin: 2-4 września 2020 r.

XII Europejski Kongres Gospodarczy – jedno z najważniejszych wydarzeń, służące dyskusjom na temat inwestycji i ekonomii oraz funduszom unijnym. W ramach tego Wydarzenia odbył się konkurs na najlepsze startupy, który był okazją do zaprezentowania najciekawszych, innowacyjnych rozwiązań i stwarza obiecującym młodym przedsiębiorcom możliwość nawiązania współpracy z inwestorami, wszechstronnego rozwoju i promocji swoich rozwiązań.

Więcej o europejskim kongresie gospodarczym w Katowicach


Misja gospodarcza do Chorwacji (online)

Termin: 15-18.02.2021

Udział uczestników w Misji Online do Chorwacji w dniach 15-18 lutego 2021 r. organizowanej w ramach projektu pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, numer umowy: UDARPSL.03.05.01-24-04GB/19-00.


Misja gospodarcza do Izraela

Termin: 18-20 lutego 2020 r.

Udział uczestników delegacji w Zagranicznej Misji Gospodarczej MUNI WORLD 2020 w Tel Awiwie, Izrael, w dniach 18-20 lutego 2020 r. organizowanej w ramach projektu  pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja Gospodarcza, numer wniosku WND-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-003.


MIPIM w Cannes, 15-18 marca 2022r.

Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes we Francji to prestiżowe wydarzenie poświęcone szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości, gromadzące uczestników z całego świata, w tym miasta i regiony, firmy deweloperskie, inwestorów, firmy konsultingowe a także liczne grono dziennikarzy branżowych. Udział przedstawicieli regionu w tych targach to jedna z form promocji województwa, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania.

Województwo Śląskie będzie prezentować swoja atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną na wspólnej powierzchni wystawienniczej, wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.


MIPIM w Cannes, edycja wrześniowa, 7-8 września 2021r.

MIPIM September Edition to dodatkowa edycja targów MIPIM, tj. Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji, które organizowane są corocznie w marcu w Cannes.

Województwo Śląskie będzie prezentować swoją atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną.

Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM są jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń sektorowych na świecie i przyciągają kluczowe podmioty działające na rynku nieruchomości.


Europejskie Forum Przyszłości, Stadion Śląski, 6-8 października 2021r.

I edycja Europejskiego Forum Przyszłości poświęcona będzie następującym tematom:

  • Inteligentna Europa – cyfryzacja, innowacje, synergia biznesu i nauki;
  • Europa przyjazna środowisku – Europa bezemisyjna, zmierzająca w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, szanująca naturalne zasoby przyrody
  • Europa o silnym wymiarze społecznym – edukacja, kwestie socjalne, zmieniający się rynek pracy, wyzwania „srebrnej gospodarki”
  • Europa bliżej obywatela – smart cities, zaangażowanie obywateli, przyjazna administracja, NGO’S i ich rola w kształtowaniu przyszłości Europy.

Więcej o Europejskim Forum Przyszłości 


EXPO REAL w Monachium, 11-13 października 2021r.

Targi EXPO REAL w Monachium to międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji (ponad 2000 wystawców z ponad 30 krajów). Wystawcami są podmioty z branży nieruchomości tj. deweloperzy, inwestorzy, firmy zarządzające nieruchomościami, miasta i regiony gospodarcze, a także usługodawcy na terenie nieruchomości. Podczas tegorocznej edycji targów planowany jest wspólny udział województwa wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz Miastem Katowice. Na stoisku o powierzchni 120 m2 prezentowana będzie oferta inwestycyjna regionu.


GITEX TECHNOLOGY WEEK, Dubai, 17-21 października 2021r.

Województwo Śląskie organizuje wspólne stoisko dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego na targach Gitex Technology  Week 2021. To wydarzenie wystawiennicze związane z branżą technologiczną, gdzie prezentują się światowi liderzy technologiczni oraz startupy. Od najnowszych rozwiązań ICT, AI, 5G, chmury, BigData, cyberbezpieczeństwa, Blockchain, obliczeń kwantowych, immersyjnego marketingu i Fintech — jest to jedyne wydarzenie prezentujące światowe wizje technologiczne na dużą skalę. Tegoroczna edycja targów odbywać się będzie z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez SARS COV 2 / COVID-19. Udział w wydarzeniu jest okazją do nawiązania kontaktów handlowych z partnerami gospodarczymi z obszaru Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Środkowej oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku.

Województwo Śląskie będzie prezentować swoją atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną.


Misja gospodarcza do Gruzji

Termin: 24-31 lipca 2021 r.

Podczas misji Województwo Śląskie reprezentowali m.in. marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok. Do Gruzji pojechali także reprezentanci firm z naszego regionu tj.: Progresja S.A., Incuvo S.A., Plasma System SA In Restructuring, Glass Industry Shop Sp. z o.o. oraz PPHU Martech Plus Marcin Mistrz sp. j.


Wystawa Światowa EXPO2020 w Dubaju, 27 styczeń – 3 luty 2022r.

Województwo Śląskie prezentować będzie swoją atrakcyjność gospodarcza, inwestycyjną, turystyczną czy kulturalną podczas Tygodnia Regionalnego. W przestrzeniach wystawienniczych Pawilonu Polski zakłada się wielowymiarową prezentację atrakcyjności województwa, a celem obecności regionu na EXPO obejmują zarówno wzmocnienie jego wizerunku  na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą (m.in. poprzez organizacje konferencji gospodarczej).