Projekt "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania"

Projekt "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu) realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A.

Celem głównym projektu jest:
• wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie,
• wzrost poziomu eksportu MŚP z województwa śląskiego,
• promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.

Celami szczegółowymi są:
• przyciągnięcie przedsiębiorców, talentów i nowych mieszkańców z kraju i z zagranicy,
• zachęcenie przedsiębiorców z regionu do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej,
• budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

W ramach projektu realizowane będą działania związane z promocją oferty gospodarczej regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), promocji innowacyjności, a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem przedsiębiorców z sektora MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne. W ramach projektu organizowane są m.in. zagraniczne misje gospodarcze dla przedsiębiorców, wystawy, targi oraz inne wydarzenia poświęcone wymianie gospodarczej. Współorganizowane są kongresy i fora gospodarcze o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Ponadto aktualizowana jest stale baza ofert inwestycyjnych. Zakłada się, że udział w targach i zagranicznych misjach wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz przyczyni się do pozyskania potencjalnych inwestorów do województwa śląskiego.

Informacje dostępne również na stronie  Projektu Global

Misja gospodarcza do Gruzji

Termin: 24-31 lipca 2021 r.

Podczas misji Województwo Śląskie reprezentowali m.in. marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok. Do Gruzji pojechali także reprezentanci firm z naszego regionu tj.: Progresja S.A., Incuvo S.A., Plasma System SA In Restructuring, Glass Industry Shop Sp. z o.o. oraz PPHU Martech Plus Marcin Mistrz sp. j.


Targi medyczne Arab Health w Dubaju

Termin: 21-24 czerwca 2021 r.

Województwo Śląskie (Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu), realizując zadania polegające na wspieraniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw
na rynkach zagranicznych poprzez m.in. organizację misji i udziału w targach branżowych, było organizatorem wspólnego stoiska regionalnego na targach medycznych Arab Health. Wyjazd na targi był bezpośrednim wsparciem dla firm medycznych i medtech z terenu województwa, które są zainteresowane rozwinięciem swojej działalności na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale również Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej oraz Afryki Północnej. Wyjazd był także okazją do poznania oferty firm i instytucji z całego świata, jakie były obecne na targach.

 Więcej o targach Arab Health w Dubaju 


Misja gospodarcza do Izraela

Termin: 18-20 lutego 2020 r.

Udział uczestników delegacji w Zagranicznej Misji Gospodarczej MUNI WORLD 2020 w Tel Awiwie, Izrael, w dniach 18-20 lutego 2020 r. organizowanej w ramach projektu  pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja Gospodarcza, numer wniosku WND-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-003.


Misja gospodarcza do Chorwacji (online)

Termin: 15-18.02.2021

Udział uczestników w Misji Online do Chorwacji w dniach 15-18 lutego 2021 r. organizowanej w ramach projektu pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, numer umowy: UDARPSL.03.05.01-24-04GB/19-00.


Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice

Termin: 2-4 września 2020 r.

XII Europejski Kongres Gospodarczy – jedno z najważniejszych wydarzeń, służące dyskusjom na temat inwestycji i ekonomii oraz funduszom unijnym. W ramach tego Wydarzenia odbył się konkurs na najlepsze startupy, który był okazją do zaprezentowania najciekawszych, innowacyjnych rozwiązań i stwarza obiecującym młodym przedsiębiorcom możliwość nawiązania współpracy z inwestorami, wszechstronnego rozwoju i promocji swoich rozwiązań.

Więcej o europejskim kongresie gospodarczym w Katowicach


Targi medyczne Arab Health w Dubaju

Termin: 27-30 stycznia 2020 r.

Województwo wspierając działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych poprzez m.in. organizację misji i udziału w targach branżowych, było organizatorem wspólnego stoiska regionalnego na targach medycznych Arab Health. Wyjazd na targi był bezpośrednim wsparciem dla firm medycznych i medtech z terenu województwa, które są zainteresowane rozwinięciem swojej działalności na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wyjazd był także okazją do poznania oferty firm i instytucji z całego świata, jakie były obecne na targach.

Więcej o targach medycznych Arab Health w DubajuMIPIM w Cannes, edycja wrześniowa, 7-8 września 2021r.

MIPIM September Edition to dodatkowa edycja targów MIPIM, tj. Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji, które organizowane są corocznie w marcu w Cannes.

Województwo Śląskie będzie prezentować swoją atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną.

Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM są jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń sektorowych na świecie i przyciągają kluczowe podmioty działające na rynku nieruchomości.


Europejskie Forum Przyszłości, Stadion Śląski, 6-8 października 2021r.

I edycja Europejskiego Forum Przyszłości poświęcona będzie następującym tematom:

  • Inteligentna Europa – cyfryzacja, innowacje, synergia biznesu i nauki;
  • Europa przyjazna środowisku – Europa bezemisyjna, zmierzająca w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, szanująca naturalne zasoby przyrody
  • Europa o silnym wymiarze społecznym – edukacja, kwestie socjalne, zmieniający się rynek pracy, wyzwania „srebrnej gospodarki”
  • Europa bliżej obywatela – smart cities, zaangażowanie obywateli, przyjazna administracja, NGO’S i ich rola w kształtowaniu przyszłości Europy.

Więcej o Europejskim Forum Przyszłości 


EXPO REAL w Monachium, 11-13 października 2021r.

Targi EXPO REAL w Monachium to międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji (ponad 2000 wystawców z ponad 30 krajów). Wystawcami są podmioty z branży nieruchomości tj. deweloperzy, inwestorzy, firmy zarządzające nieruchomościami, miasta i regiony gospodarcze, a także usługodawcy na terenie nieruchomości. Podczas tegorocznej edycji targów planowany jest wspólny udział województwa wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz Miastem Katowice. Na stoisku o powierzchni 120 m2 prezentowana będzie oferta inwestycyjna regionu.


GITEX TECHNOLOGY WEEK, Dubai, 17-21 października 2021r.

Województwo Śląskie organizuje wspólne stoisko dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego na targach Gitex Technology  Week 2021. To wydarzenie wystawiennicze związane z branżą technologiczną, gdzie prezentują się światowi liderzy technologiczni oraz startupy. Od najnowszych rozwiązań ICT, AI, 5G, chmury, BigData, cyberbezpieczeństwa, Blockchain, obliczeń kwantowych, immersyjnego marketingu i Fintech — jest to jedyne wydarzenie prezentujące światowe wizje technologiczne na dużą skalę. Tegoroczna edycja targów odbywać się będzie z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez SARS COV 2 / COVID-19. Udział w wydarzeniu jest okazją do nawiązania kontaktów handlowych z partnerami gospodarczymi z obszaru Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Środkowej oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku.

Województwo Śląskie będzie prezentować swoją atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną.


Wystawa Światowa EXPO2020 w Dubaju, 27 styczeń – 3 luty 2022r.

Województwo Śląskie prezentować będzie swoją atrakcyjność gospodarcza, inwestycyjną, turystyczną czy kulturalną podczas Tygodnia Regionalnego. W przestrzeniach wystawienniczych Pawilonu Polski zakłada się wielowymiarową prezentację atrakcyjności województwa, a celem obecności regionu na EXPO obejmują zarówno wzmocnienie jego wizerunku  na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą (m.in. poprzez organizacje konferencji gospodarczej).


MIPIM w Cannes, 15-18 marca 2022r.

Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes we Francji to prestiżowe wydarzenie poświęcone szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości, gromadzące uczestników z całego świata, w tym miasta i regiony, firmy deweloperskie, inwestorów, firmy konsultingowe a także liczne grono dziennikarzy branżowych. Udział przedstawicieli regionu w tych targach to jedna z form promocji województwa, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania.

Województwo Śląskie będzie prezentować swoja atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną na wspólnej powierzchni wystawienniczej, wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.