CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny

W dniach 22 i 23 listopada br. zapraszamy na Stadion Śląski w Chorzowie, który stanie się areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu.
climate-con, zaproszenie

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie + transmisja on-line).

Głównym celem wydarzenia jest edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza – zarówno w samorządach, jak i w społeczeństwie. Podczas trwającego dwa dni wydarzenia zaplanowano:

 • 15 sesji tematycznych (dyskusje, prezentacje referatów),
 • 3 warsztaty (warsztaty dla samorządów, warsztaty dla uczniów),
 • 2 pokazy filmów o tematyce ekologicznej,
 • wydarzenia towarzyszące: sesję small talks, koncert.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji i rejestracja na stronie powietrze.slaskie.pl

 

Zakres sesji tematycznych:

SESJA 1.0

ZADBAJMY O LEPSZY KLIMAT I CZYSTE POWIETRZE – SESJA  INAUGURACYJNA

„Gdybyśmy chcieli zbudować budynek, na którego ostatnim piętrze moglibyśmy oddychać świeżym powietrzem, niezależnie od warunków, musiałby mieć ponad 100 metrów wysokości” – wyjaśnił fizyk z AGH, współautor badań dr inż. Jakub Bartyzel. Temat jakości powietrza i smogu od wielu lat jest znacznym problemem w wielu miastach i regionach dlatego też warto ustalić punkt w którym się znajdujemy, wskazać jakie działania są już podejmowane na wielu poziomach oraz wyzwania wymagające działania w perspektywie 2030 i 2050 roku. Ta sesja rozpocznie wydarzenie.

 • Działania na rzecz czystego powietrza na wielu poziomach.
 • Jakie wyzwania stoją przed regionami i miastami do 2030 i 2050 roku

SESJA 1.1 

FIT 55 - DYSKUSJA O POWIETRZU I POPRAWIE ŚRODOWISKA

 • Czyste powietrze w miastach i regionach – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w tym w kontekście pakietu Fit for 55?

SESJA 1.2  

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA  – DORRE PRAKTYKI W MIASTACH I REGIONACH

 • Dobre praktyki podejmowane w regionach w ramach programu LIFE – przykład działań podejmowanych w Małopolsce, Województwie Śląskim oraz Kraju Morawsko-Śląskim,
 • Dobre praktyki samorządów w radzeniu sobie ze smogiem
 • Możliwości i zakres wsparcia w ramach instrumentu finansowego LIFE

SESJA 1.3

EUROPEJSKIE, KRAJOWE I REGIONALNE INSTRUMENTY FINANSOWE DLA ŚRODOWISKA  i  KLIMATU

 • Instrumenty krajowe (NFOŚiGW) i regionalne (FESL 2021-2027) na rzecz poprawy jakości powietrza i środowiska
 • Wsparcie organizacji filantropijnych na rzecz czystego powietrza oraz konkursy dla gmin
 • Zielone inwestycje finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny

SESJA 1.4 

BUDYNKI  EFEKTYWNE  ENERGETYCZNIE

 • Energochłonność budynków
 • Urządzenia i technologie dla budynków
 • Rozwiązania systemowe dla budynków inteligentnych
 • Nowoczesne systemy ciepłownicze 5. Patryk Swoboda - Źródła finansowania

SESJA 1.5

TECHNOLOGIE  NA RZECZ REGIONÓW I MIAST WOLNYCH OD SMOGU

 • Innowacyjne rozwiązania służące poprawie jakości powietrza i możliwe do wdrożenia na szerszą skalę: mapy termowizyjne, okna i murale antysmogowe
 • Technologiczne rozwiązania inicjowane w Strefach i Parkach Technologicznych

SESJA 1.6 

DOBRE NAWYKI I ZMIANA ZACHOWAŃ JUŻ DZIŚ, CZYLI POROZMAWIAJMY O TYM, JAK MARNOWANIE JEDZENIA WPŁYWA NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ

 • Jak zmarnowane jedzenie wpływa na klimat i środowisko?
 • Marnowanie jedzenia – jak rozwiązać ten problem? Czy ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności coś zmieniła?
 • Aplikacje na telefon i technologiczne rozwiązania służące zmniejszeniu poziomu marnowania żywności.

SESJA 1.7

ŚLAD WĘGLOWY A ŚRODOWISKO

 • Co to jest ślad węglowy i po co go mierzyć w miastach?
 • Które branże generują największy ślad węglowy i jak go zmniejszać?
 • Ślad węglowy z budownictwa oraz produkcji materiałów budowlanych –

SESJA 2.1

WODA A KLIMAT

 • Zbiornik Goczałkowice jako przykład gospodarowania wodą według zasad zrównoważonego rozwoju
 • Projekt Climate Change AI, czyli szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w trosce o ochronę powietrza
 • EkoGoczałkowice – działania CSR kształtujące postawy proekologiczne wśród pokolenia alfa

SESJA 2.2

OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA – ROLNICTWO

 • Dlaczego sektor rolniczy jest ważny dla klimatu oraz jakie działania są aktualnie podejmowane na obszarach rolnych.
 • Emisyjność nawożenia upraw w Polsce
 • Amoniak jako bezwęglowe paliwo dla silników maszyn rolnych

SESJA 2.3

ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ REGIONALNYCH NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA -PROJEKT LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

 • Czy są możliwe działania lub projekty systemowe z udziałem 80 gmin? Założenia i cele projektu
 • Co jest ważne z perspektywy samorządu, subregionu, partnera zagranicznego, eksperta i koordynatora w zintegrowanym projekcie LIFE dot. poprawy jakości powietrza

SESJA 2.4

ROŚLINY  POPRAWIAJĄ ATMOSFERĘ 

 • Rośliny jako element ekosystemu poprawy jakości powietrza w miastach i regionach
 • Znaczenie terenów zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu smogiem
 • Pożary lasów a zmiany klimatu. Skutki dla jakości powietrza

SESJA 2.5

JAK ZMIANY KLIMATU WPŁYWAJĄ NA NASZE ZDROWIE PSYCHICZNE I DLACZEGO WARTO O TYM ROZMAWIAĆ

 • Obawy związane ze zmianami klimatu, czyli czym są: lęk klimatyczny, depresja klimatyczna, żałoba klimatyczna i podobne zjawiska?
 • Czy smog szkodzi mózgowi? Co wiemy o tym i co zrobić z tą wiedzą?
 • Wpływ smogu na zdrowie dzieci, powikłania w czasie ciąży oraz problemy kardiologiczne i alergiczne dorosłych

SESJA 2.6

TRANSPORT ZEROEMISYJNY I STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

Po polskich drogach porusza się ponad 20 mln samochodów. Co roku rejestrowanych jest 1,5 mln. Emisje pochodzące z transportu drogowego odpowiadają nawet za 80% zanieczyszczeń powietrza w miastach. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje samorządom nowe narzędzie, które może mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Strefy Czystego Transportu mogą także ograniczyć ruch pojazdów w centrach miast, zmieniając ich charakter na bardziej przyjazny mieszkańcom. Na terenie Europy znajduje się około 220 stref niskoemisyjnych. W Polsce powstała na razie tylko jedna, pilotażowa w Krakowie, która bardzo szybko została oprotestowana.

 • Strefy czystego transportu – jak je wdrożyć? Dobre praktyki.
 • Zeroemisyjny transport publiczny i polityka rowerowa
 • Strefy niskoemisyjne w Europie

SESJA 2.7

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW

 • Jakie obowiązki nakłada na mieszkańców Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?
 • Skąd pozyskać środki na wymianę źródła ciepła i termomodernizację?
 • Czy OZE się opłaca? Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”
 • Kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej – obowiązki mieszkańców

 

Zakres tematyczny warsztatów:

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA SAMORZADÓW „Uchwała antysmogowa i Program Ochrony Powietrza na Śląsku - poprawna  sprawozdawczość. W czasie warsztatów zostanie przedstawiony Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego – obowiązek sprawozdawczy jst i jego praktyczne wykonanie, zakres merytoryczny sprawozdania, najczęstsze błędy, pytania
i odpowiedzi. „Uchwała antysmogowa” jako element obowiązującego POP – poprawna interpretacja zapisów uchwały istotą realizacji uchwały oraz Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Tutor: K. Pancewicz-Kosno (UMWŚL)

 

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA UCZNIÓW „Zróbmy razem dobry klimat” Żyjemy w czasach szczególnych, gdy populacja ludzka wciąż dynamicznie rośnie, wzrost gospodarczy dotyczy coraz większej liczby mieszkańców globu. Przemiany cywilizacyjne są powodem dumy i zadowolenia dla wielu. Człowiek przekształca powierzchnię Ziemi na niespotykaną dotąd skalę. Jednak cena jaką przychodzi nam za to zapłacić jest ogromna. Czarny scenariusz w którym tracimy kontrolę nad klimatem jest możliwy i prawdopodobnie niezbyt odległy. Dziewięć na dziesięć osób w świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Warsztat pozwoli uczestnikom, poprzez dyskusję i zabawy, poznać kluczowe zagrożenia dla klimatu i stanu powietrza i określić sposoby naprawy sytuacji.

Tutor: prof. dr hab. P. Skubała  (UŚ)

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA UCZNIÓW „Niech moc będzie z nami - jak młodzi ludzie mogą zmienić klimatyczną przyszłość? W czasie warsztatów zajmiemy się następującymi kwestiami:

-             co to znaczy, że żyjemy w czasie kryzysu klimatycznego?

-             jakie są przyczyny i skutki zmian klimatu? przed jakimi ryzykami stoimy?

-             jakie są sukcesy młodych ludzi w zakresie ochrony klimatu? jakie wyzwania? jaka rola do spełnienia?

-             co konkretnie mogą zrobić młodzi ludzie i co możesz zrobić Ty, żeby chronić klimat?

Będą obywać się dyskusje, prace w grupach, networking, działania w aplikacjach mobilnych, a przede wszystkim kreatywnie myśleć i pracować, żeby wymyślić jak najwięcej sposobów zaangażowania osób młodych w sprawy klimatu!

Tutor: Śląski Ruch Klimatyczny (A. Otrębska, K. Szewczyk, A. Wieczorek, B. Wojtaszek)