Misja gospodarcza do Tunezji

W dniach 17-19 listopada br. odbyła się misja gospodarcza śląskich przedsiębiorców z sektora MŚP do Tunezji.
delegacja -misja gospodarcza fot. Ł.Rosicki

Województwo Śląskie reprezentują przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wśród firm, które biorą udział w misji są:

 1. Incobex-Elplast Sp. z o.o.
 2. Spectral Applications Sp. z o.o.
 3. Hyper View Sp. z o.o.
 4. Progresja S.A.
 5. GG Concept Sp. z o.
 6. All-dent Sp. z o. o.

Pierwsza część misji gospodarczej do Tunezji odbywa się w Tunisie – regionalnym i światowym centrum biznesu, inwestycji i handlu. Program przewiduje m.in. wizytę w Wyższej Szkole Inżynierii i Technologii (ESPRIT), ESPIRIT Innovation Labs, El Ghazala Technopark czy Centrum innowacji Cyfrowych w Tunisie – The Dot.

Nie zabraknie także spotkań o charakterze oficjalnym, podczas misji planowana jest wizyta w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tunezji oraz spotkanie z Panią Ambasador Lidią Milką-Wieczorkiewicz.

Uczestnicy misji wezmą udział także w licznych spotkaniach B2B z firmami tunezyjskimi oraz startupami działającymi w ramach El Ghazela Technopark.

Kolejnym punktem programu będą spotkania biznesowe w Safakisie.

Chociaż Tunezja kojarzy się głównie z turystyką, posiada również coraz silniej rozwijający się sektor przemysłowy, w takich gałęziach jak przemysł elektryczny i elektroniczny, mechaniczny i metalowy, chemiczny oraz lotniczy, a zainteresowanie rynkiem tunezyjskim z roku na rok rośnie.

Organizowana przez Fundusz Górnośląski S.A. i Województwo Śląskie misja stanowi okazję do rozpoczęcia działalności eksportowej w Tunezji, z którą wymiana handlowa oraz obroty z Polską utrzymują się w stałym trendzie wzrostowym.

Firmy zostały wyłonione w wyniku ogłoszonego przez Fundusz Górnośląski naboru przedsiębiorców na misję gospodarczą do Tunezji: nabór

Wolne strefy ekonomiczne w Tunezji:

Bizarta – północna Tunezja

Zarzis – południowa Tunezja


Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
delegacja -misja gospodarcza misja gospodarcza - uczestnicy delegacja -misja gospodarcza delegacja -misja gospodarcza delegacja -misja gospodarcza delegacja -misja gospodarcza delegacja -misja gospodarcza delegacja -misja gospodarcza delegacja -misja gospodarcza delegacja -misja gospodarcza