FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŚP w Katowicach

Data: 21.03.2024r.
Godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Akademia Górnośląska im. Korfantego w Katowicach, Harcerzy Września 3

Szanowni Państwo,
już 21 marca (czwartek) zapraszamy do udziału w: „Forum przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw”.

Rejestracja: katowice@pte.pl. W mailu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę organizacji delegującej.

Pośród prelegentów m.in.:

 1. dr Małgorzata Ruprich, prof. AG - Dziekan ds. Kształcenia Podyplomowego, Akademia Górnośląska im. Korfantego w Katowicach.
 2. Agnieszka Szymkiewicz-Brodziak – Kierownik Wydziału Informacji i Promocji, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
 3. Piotr Natkański – Dyrektor Biura Dep. Poręczeń i Gwarancji BGK.
 4. Mateusz Szulc – Główny Ekspert ds. wsparcia sprzedaży instrumentów Unii Europejskiej. Departament Programów Europejskich BGK.
 5. Wiktor Pawlik – Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Gliwicach.
 6. Barbara Miś – Kierownik Referatu, Wydział Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink.
 7. Izabela Jakubek - Kreowanie wizerunku, Uniwersytet WSB Merito Chorzów.
 8. Jan Mądry - trener, doradca, mediator, badacz. Akademia Górnośląska im. Korfantego w Katowicach.
  Data: 21.03.2024 r.,
  Godz. 10:00 - 13:00,
  Miejsce: Akademia Górnośląska w Katowicach, Harcerzy Września 1939 3, 40-659 Katowice.

  Moderatorki: Barbara Rychta Beata Barszczowska
  Zapraszamy!
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.