Międzynarodowe Spotkania Kooperacyjne

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza przedsiębiorców, wynalazców oraz inne podmioty do udziału w MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH KOOPERACYJNYCH.
czarny napis drukowanymi literami INTARG 2024, szare tło, z lewej strony napisu szaro-pomarańczowy zegar

Spotkania odbędą się w ramach 17. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024 oraz Targów Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024,  organizowanych w dniach 21 i 22 maja 2024 w Katowicach. 

INTARG 2024, to wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania - interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. 

Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno w spotkaniach stacjonarnych podczas trwania Targów, jak również w spotkaniach online. Wydarzenie kierowane jest do wszystkich sektorów gospodarki, nauki i życia.


Spotkania B2B są okazją do znalezienia rzetelnych partnerów spośród wynalazców, innowatorów, przedsiębiorców, start-upów, inwestorów, klastrów, uczelni i instytucji wspierających rozwój i wynalazczość, z kraju i ze świata. 

Wydarzenie to może również przyczynić się do wzmocnienia relacji biznesowych oraz wdrożenia nowych rozwiązań i wynalazków w biznesie oraz w życiu codziennym.

 
Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: https://intarg2024.b2match.io/   

 
Uczestnictwo w spotkaniach B2B jest nieodpłatne.

 
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, Katowice.