Inauguracja misji gospodarczej online do Chorwacji

Misja rozpoczyna sezon 2021 w projekcie Global Silesia.
misja do Chorwacji Fot. FG S.A. Katowice

W poniedziałek 15 lutego 2021 r. została zainaugurowana misja gospodarcza online do Chorwacji z udziałem przedsiębiorstw MŚP z województwa śląskiego. Wydarzeniem rozpoczynającym misję było Webinarium z udziałem przedsiębiorców i ekspertów związanych z rynkiem chorwackim.

Oficjalnego otwarcia misji dokonał Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A., Jacek Miketa, który w swoim wystąpieniu zauważył, że Chorwacja od lat jest znana Polakom jako atrakcyjny kierunek turystyczny, natomiast od wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej jest to również stosunkowo łatwo dostępny kierunek biznesowy, który ma wiele do zaoferowania.

Misja trwała do 18 lutego br., w jej ramach odbyło się 16 spotkań pomiędzy śląskimi i chorwackimi przedsiębiorcami, a także webinarium poświęcone relacjom gospodarczym Polski i Chorwacji.

Jak podkreślił Przemysław Tomków, Prezes firmy Tomkov Sp. z o.o. „Rozmowy z chorwackimi firmami okazały się świetnym pomysłem. Mamy naprawdę ciekawy produkt i od dawna rozważaliśmy wejście na nowe rynki, a podczas misji online do Chorwacji trafiliśmy na konkretnych partnerów otwartych na nasze propozycje biznesowe”.

Celem misji jest nawiązanie przez MŚP nowych relacji biznesowych i rozpoczęcie eksportu do Chorwacji. Podczas misji gospodarczej zaplanowano szereg spotkań B2B, a także webinarium z udziałem przedsiębiorstw biorących udział w misji, Pana Jerzego Drożdża reprezentującego Krajową Izbę Gospodarczą oraz Pani Natalii Zielińskiej, Prezesa firmy Euro Grant Konzalting, wprowadzającej przedsiębiorstwa na rynek chorwacki.

Już wkrótce kolejne wydarzenia poświęcone internacjonalizacji.

Misja gospodarcza online do Chorwacji organizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
misja do Chorwacji misja do Chorwacji misja gospodarcza do Chorwacji