Informacja dot. organizacji szkoleń pn. ABC Obsługi Inwestora

W III kwartale br. planujemy przeprowadzić szkolenia z zakresu ABC Obsługi Inwestora, które będą prowadzone przez ekspertów z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.


Szanowni Państwo,

W III kwartale br. planujemy przeprowadzić szkolenia z zakresu ABC Obsługi Inwestora, które będą prowadzone przez ekspertów z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Przedstawią oni od strony praktycznej niezbędne działania jakie należy podjąć w gminie, aby sprostać oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz wyjaśnią, jak przygotować profesjonalną i atrakcyjną ofertę inwestycyjną, która będzie jednocześnie promocją całej gminy.

Szkolenia będą realizowane w dwóch jednodniowych modułach, w godzinach od 9:00 do 15:00, odrębnie dla kadry kierowniczej jst oraz pracowników merytorycznych.

Udział w szkoleniach nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami z Państwa strony,  a jednocześnie umożliwia uczestnictwo w kolejnym etapie projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie invest-in-silesia.pl, w zakładce Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie https://invest-in-silesia.pl/content/projekt-standardy-obslugi-inwestora-w-samorzadzie

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zapewniamy Państwu możliwość wyboru terminu szkolenia spośród niżej wskazanych:

Dla kadry kierowniczej:

22 października 2020 r.

5 listopada 2020 r.

26 listopada 2020 r.

3 grudnia 2020 r.

10 grudnia 2020 r.

 

Dla pracowników merytorycznych:

23 października 2020 r.

6 listopada 2020 r.

27 listopada 2020 r.

4 grudnia 2020 r.

11 grudnia 2020 r.

 

Szkolenia odbędą się w poszczególnych subregionach naszego regionu, a o dokładnym miejscu ich organizacji, agendzie oraz rozpoczęciu naboru będziemy informować Państwa na bieżąco.