Zakończyliśmy szkolenia w ramach projektu!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach projektu zakończono szkolenia dedykowane przedstawicielom JST.

Kolejne, i niestety ostatnie spotkanie z Państwem, zaplanowane zostało na połowę września, w formie konferencji podsumowującej udział w projekcie.

Do zobaczenia po wakacjach!Zaproszenie do udziału w kolejnym szkoleniu dla pracowników JST - powiat częstochowski

Szanowni Państwo,

w związku z Państwa uczestnictwem w II etapie projektu pn. Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym i ostatnim szkoleniu dedykowanym pracownikom merytorycznym, które odbędzie się w powiecie częstochowskim.

Miejsce szkolenia:

powiat częstochowski – o dokładnej lokalizacji poinformujemy niezwłocznie

Szczegółowych informacji prosimy oczekiwać niebawem!

Zapraszamy!
Zaproszenie do udziału w kolejnym szkoleniu dla pracowników JST

Szanowni Państwo,

w związku z Państwa udziałem w II etapie projektu pn. Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które tym razem będzie dotyczyć technik negocjacji w biznesie i samorządzie. Szkolenie przeprowadzone będzie nie tylko w formie prezentacji, ale również w formie warsztatów praktycznych.

Termin rejestracji: od 5 kwietnia od godz. 12:00 do 12 kwietnia do godziny 13:00.

Miejsce szkolenia: Wisła

Szczegółowych informacji prosimy oczekiwać niebawem!

Zapraszamy!


Zaproszenie do udziału w Grze Strategicznej Invest in… oraz w wizycie studyjnej dla przedstawicieli kadry kierowniczej

W związku z uczestnictwem w II etapie projektu pn. Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie serdecznie zapraszamy do udziału w dedykowanej dla kadry kierowniczej Grze Strategicznej pn. Invest in…, dotyczącej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej gminy a także w wizycie studyjnej w zagranicznej firmie, działającej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

 

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert w związku z planowaną organizacją cyklu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego.

Wszelkie niezbędne informacje są dostępne w załącznikach.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy: gospodarka@slaskie.pl  w terminie do 15 października 2021r (do końca dnia).


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU

W I etapie projektu zaprosiliśmy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach pn. ABC Obsługi Inwestora, które stanowiły okazję do podniesienia kompetencji zawodowych i zapoznały uczestników z wiedzą z zakresu standardu obsługi inwestora oraz z zasadami przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej gminy.

Informujemy, że rozpoczynamy realizację II etapu projektu! 


Nowy Regulamin uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w projekcie

Z uwagi na fakt, że pandemia SARS-COV-2 wpłynęła mocno na harmonogram realizacji projektu, informujemy, że wydłużono termin realizacji projektu do końca września 2023 roku.

Zmianie uległy również zapisy Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w projekcie pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” - zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 


Informacja o stanie realizacji projektu

W grudniu 2020 roku oraz w lutym br. w ramach pierwszego etapu projektu zostały zorganizowane szkolenia pn.„ ABC Obsługi Inwestora”, które były dedykowane zarówno kadrze kierowniczej oraz pracownikom jst.

Informacja o szkoleniu pn. ABC Obsługi Inwestora

Informujemy, że w związku ze wzrastającym zagrożeniem epidemicznym szkolenia pn. ABC Obsługi Inwestora zostaną zorganizowane w trybie on-line, w pierwszej połowie grudnia br.

Wzięcie w nich udziału to okazja do podniesienia kompetencji zawodowych i możliwości kontaktu z ekspertami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i programu szkolenia zostaną przesłane zainteresowanym podmiotom w najbliższym czasie.

Przypominamy jednocześnie, że wzięcie udziału w tym szkoleniu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa gminy w kolejnym etapie projektu, a jednocześnie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, mail: power@slaskie.pl ; telefon: 32/ 774 0 611,612.


Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie"
Głównym celem projektu jest zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa śląskiego.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań lub czynności w ramach projektu
pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie
.Standardy obsługi inwestora w samorzadzie.

Logo projektu

Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie"

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszony konkurs na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora.